If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> MAKERSPACE, STEAM, ALGORITMISK TENKNING<br /> makerspace<br /> [ ˈmeɪkəspeɪs ]<br /> For oss er et makerspace et sted hvor elever kan jobbe med innovasjon, design, kreativitet, problemløsning<br /> og produksjon, og i tillegg jobbe med en kombinasjon av de nyeste digitale teknologiene og analogt<br /> håndverk. Elevene skal kunne undersøke, eksperimentere og skape, samt ha mulighet til å ta teknologiske<br /> valg i sitt arbeid for å løse virkelige og autentiske problemer.<br /> Et makerspace er også et verksted med multifunksjonell innredning med analoge/digitale verktøy og<br /> kreativt materiell.<br /> Les mer<br /> på Lekolar-skole.no/steam.<br /> STEAM<br /> [ stiːm ]<br /> En betegnelse på tilnærming til læring som øker barn og unges nysgjerrighet og motivasjon ved å bruke<br /> vitenskap, teknologi, ingeniørfag, kunst (kunst og kreative fag) og matematikk som utgangspunkt for<br /> undersøkelser og utvikling av løsninger for autentiske og praktiske proble<a title="NO Makerspace og programmering page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=1"> MAKERSPACE, STEAM, ALGORITMISK TENKNING</a> <a title="NO Makerspace og programmering page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=2"> makerspace [ ˈmeɪkəspeɪs ] For oss er et makerspa</a> <a title="NO Makerspace og programmering page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=3"> MAKERSPACE, STEAM, ALGORITMITISK TENKNING Velkom</a> <a title="NO Makerspace og programmering page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=4"></a> <a title="NO Makerspace og programmering page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=5"> Piximakey's kompetansetre </a> <a title="NO Makerspace og programmering page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=6"> GREENSCREEN OG STOP-MOTION Eleven som produsent </a> <a title="NO Makerspace og programmering page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=7"></a> <a title="NO Makerspace og programmering page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=8"> ALGORITMISK TENKNING FOR DE MINSTE LEGO® Educati</a> <a title="NO Makerspace og programmering page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=9"></a> <a title="NO Makerspace og programmering page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=10"> ALGORITMISK TENKNING FOR DE STØRRE LEGO® Learnin</a> <a title="NO Makerspace og programmering page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=11"></a> <a title="NO Makerspace og programmering page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=12"></a> <a title="NO Makerspace og programmering page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=13"> Ozobot Bit 2.0 startsett White Art.nr. 56666 Ozob</a> <a title="NO Makerspace og programmering page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=14"></a> <a title="NO Makerspace og programmering page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=15"></a> <a title="NO Makerspace og programmering page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=16"> Robotmus aktivitetspakke Art.nr. 56625 Passer for</a> <a title="NO Makerspace og programmering page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=17"></a> <a title="NO Makerspace og programmering page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=18"></a> <a title="NO Makerspace og programmering page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=19"> NICE-TO-HAVE & NEED-TO-HAVE Maker-innredning ” </a> <a title="NO Makerspace og programmering page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=20"> Plass til Makerspace Innred et kreativt verksted</a> <a title="NO Makerspace og programmering page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=21">      </a> <a title="NO Makerspace og programmering page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=22"> FORBEREDELSE TIL DEN DIGITALE VERDEN Makeblock </a> <a title="NO Makerspace og programmering page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=23"> Makeblock Education er en serie produkter for å f</a> <a title="NO Makerspace og programmering page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=24"></a> <a title="NO Makerspace og programmering page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=25"></a> <a title="NO Makerspace og programmering page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=26"> DET SMARTE KORT TIL KODING Micro:bit </a> <a title="NO Makerspace og programmering page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=27"></a> <a title="NO Makerspace og programmering page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=28"></a> <a title="NO Makerspace og programmering page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=29"> ElecFreaks Ring:bit Bricks Pack Art.nr. 134323 Ut</a> <a title="NO Makerspace og programmering page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=30"> DIGITALT HÅNDVERK Ready, start... scan, print, c</a> <a title="NO Makerspace og programmering page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=31"> Makeblock LaserBox Pro Laserkutter Art.nr. 124394</a> <a title="NO Makerspace og programmering page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=32"> 3D-print gir elevene mulighet til å oppleve prosj</a> <a title="NO Makerspace og programmering page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=33"> Mayku FormBox Art.nr. 113162 Lager enkelt og rask</a> <a title="NO Makerspace og programmering page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=34"></a> <a title="NO Makerspace og programmering page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=35"></a> <a title="NO Makerspace og programmering page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a0ddab?page=36"></a>