If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Informasjon om hundeavl www.nkk.no<br /> Mars 2014<br /> Utgitt av Norsk Kennel Klub<br /> Postboks 163 Bryn<br /> 0611 Oslo<br /> Tlf: 21 60 09 00<br /> Fax: 21 60 09 01<br /> www.nkk.no<br /> » Forfattere: Astrid IndrebØ, Kristin Wear Prestrud, Kristin Hammer Aukrust<br /> » Foto: Vibeke Brath<br /> » Trykk: GRØSET™<br /> ISBN: 978-82-90430-38-7<br /> Kopiering uten tillatelse fra utgiver og forfattere er forbudt (© Copyright NKK 2014)<br /> Produsert med stØtte fra NKKs hovedsamarbeidspartnere:<br /> Innhold<br /> Forord 5<br /> Hundeavl - fØr du bestemmer deg 6<br /> Oppdretterens etiske og moralske ansvar 9<br /> Utvalg og kombinasjon av avlsdyr <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=1"> Informasjon om hundeavl www.nkk.no Mars 20</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=2"> Utgitt av Norsk Kennel Klub Postboks 163 Bryn 061</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=3"> Innhold </a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=4"> 4 Informasjon om hundeavl</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=5"> Forord Hundeavl er en fascinerende hobby som gi</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=6"> Hundeavl - fØr du bestemmer deg Det er mange hen</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=7"> bruksegenskaper, mentalitet, kjennskap til sykdom</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=8"> Myter Til slutt i dette avsnittet vil vi benytte</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=9"> Oppdretterens etiske og moralske ansvar Det å væ</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=10"> Utvalg og kombinasjon av avlsdyr I naturen er de</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=11"> rasene. Man skal imidlertid være klar over at det</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=12"> Bruksegenskaper Spesielle bruksegenskaper er vikt</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=13"> Utstillingssystemet Utstillingssystemet danner gr</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=14"> Når man avler Ønsker man å bevare, og også forbed</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=15"> NKK anbefaler at innavlsgraden for et kull er und</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=16"> Norsk Kennel Klub - hundeeiernes organisasjon No</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=17"> utarbeidet en serie på fem dommerelevkompendier, </a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=18"> Utdanning – kurs og seminarer Norsk Kennel Klub</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=19"> perne? Dette er bare noen av de mange temaene vi </a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=20"> Registrering av hund Norsk Kennel Klub regist</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=21"> DogWeb - hundenes egen database DogWeb er en int</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=22"> Andre viktige elementer i Norsk Kennel Klubs hels</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=23"> NKK har jobbet sammen med de Øvrige nordiske lan-</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=24"> bærer gen for en spesiell arvelig sykdom. Arbeide</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=25"> F Forsikr</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=26"> NKKs Etiske grunnregler For opp atert </a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=27"> 5. Bare funksjonelt friske hunder skal brukes i</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=28"> NKKs Avlsstrategi For opp atert versjon, </a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=29"> NKKs Regler for kennelnavn Norsk kennel klub h</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=30"> NKKs Etiske retningslinjer for hold og trening av</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=31"> Lover man bØr kjenne til I tillegg til NKKs og</a> <a title="Informasjon om hundeavl 2014 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8a5d07d?page=32"> 32 Informasjon om hundeavl</a>