If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> marts 2014<br /> Nytfra DaNske iNvest<br /> LAvE RENtER PRESSER<br /> AfkAStEt / SIDE 2<br /> GLobaL økoNomi<br /> fortsætter frem<br /> Vores chefanalytiker ser lyst på<br /> økonomien i 2014 og forventer<br /> større vækst i år / side 3<br /> DaNmarks beDste<br /> 6 år i træk<br /> Danske Invest er blevet kåret som<br /> Danmarks bedste til aktier for 6.<br /> år i træk / side 4<br /> GeNeraLforsam-<br /> LiNG i DaNske iNvest<br /> Sæt kryds i kalenderen – og tilmeld<br /> dig årets generalforsamling i Danske<br /> Invest d. 24. april 2014 / side 4<br /> Lave renter presser afkastet<br /> Obligationsinvestorerne har sik-<br /> kert mærket, at det er svært at få et<br /> attraktivt afkast med det lave ren-<br /> teniveau, vi har haft gennem noget<br /> tid. Danske Invests afdeling Danske<br /> Lange Obligationer gav sidste år et<br /> negativt afkast, mens afdeling Dan-<br /> neborg Mellemlange Obliga<a title="DI_Nyhedsbrev_marts 2014_low page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8cedf2a?page=1"> </a> <a title="DI_Nyhedsbrev_marts 2014_low page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8cedf2a?page=2"> Lave renter presser afkastet Obligationsinves</a> <a title="DI_Nyhedsbrev_marts 2014_low page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8cedf2a?page=3"> Den globale økonomi fortsætter i vækstsporet Isæ</a> <a title="DI_Nyhedsbrev_marts 2014_low page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8cedf2a?page=4"> iNvestor Nyt Ny adm. direktør Morten Rasten </a>