If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> INFOLOG<br /> StrålforSin informaatiologiStiikan lehti 2 2013<br /> reLease<br /> the pOwer<br /> of communication<br /> 3Kaikki viestivät keskenään – kaikkialla<br /> 3Mitä tiedät Big Datasta?<br /> 3Kaikki yritykset ovat palveluyrityksiä<br /> INFOLOG MaGaZINea<br /> julkaisee Strålfors AB<br /> VastaaVa juLKaIsIja<br /> Martin Sterner<br /> martin.sterner@stralfors.se<br /> teKstI ja desIGN<br /> www.valuenotnoise.se<br /> suOMeNNOs<br /> www.sprakbolaget.se<br /> paINO<br /> www.mixiprint.se<br /> OsOIte<br /> Infolog Magazine<br /> Strålfors AB<br /> 341 84 Ljungby<br /> Ruotsi<br /> www.stralfors.fi<br /> strÅLFOrs kehittää ja myy<br /> viestintäratkaisuja, joiden<br /> avulla monia asiakkaita<br /> palvelevat yritykset voivat<br /> rakentaa henkilökohtaisempia<br /> ja vahvempia asiakassuhteita.<br /> Strålforsilla, jonka liikevaihto<br /> on 2,7 miljardia Ruotsin<br /> kruunua, on tuotantoa<br /> 7 maassa ja yhteensä noin<br /> 1 5<a title="20130802_infolog_FI page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=1"> INFOLOG StrålforSin informaatiologiStiikan leht</a> <a title="20130802_infolog_FI page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=2"> INFOLOG MaGaZINea julkaisee Strålfors AB VastaaVa</a> <a title="20130802_infolog_FI page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=3"> „ Sisältö teema: kaikki vieStivä</a> <a title="20130802_infolog_FI page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=4"> etsI. KOrVaa. Faktojen tarkas</a> <a title="20130802_infolog_FI page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=5"> ”Kuluttajat ovat hampaisiin asti aseis­ tautuneit</a> <a title="20130802_infolog_FI page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=6"> 6 3 INFOLOG</a> <a title="20130802_infolog_FI page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=7"> Mitä on BIG data? TEKSTI: Ewa aSTlY • KuvaT: ma</a> <a title="20130802_infolog_FI page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=8"> 8 3 INFOLOG</a> <a title="20130802_infolog_FI page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=9"> – tieDolla on nyky-yhteiSkun- naSSa Sama merkityS</a> <a title="20130802_infolog_FI page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=10"> tIesItKö, että… ...verkossa, sosiaalis</a> <a title="20130802_infolog_FI page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=11"> ...Big Data tarkoittaa verkossa jatku</a> <a title="20130802_infolog_FI page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=12"> Big Data – verkkoon jättämämme tietomassa – merki</a> <a title="20130802_infolog_FI page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=13"> INFOLOG 3 13</a> <a title="20130802_infolog_FI page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=14"> B Uskolli- i</a> <a title="20130802_infolog_FI page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=15"> kuitenkin oltava kuluttajalle olennaista. Cl</a> <a title="20130802_infolog_FI page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=16"> kuva: ChriStiaan DirkSen Markkinointia kaikille </a> <a title="20130802_infolog_FI page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=17"> Niklas Broweus on yksi aistimarkkinoin­ nista ker</a> <a title="20130802_infolog_FI page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=18"> Ruotsin kotitalouksiin lähetetään joka vuosi noin</a> <a title="20130802_infolog_FI page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=19"> uutIsIa Content marketing 64 prosenttia lähe</a> <a title="20130802_infolog_FI page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=20"> Yritykset ja ihmiset elävät erillään. Voimme arvo</a> <a title="20130802_infolog_FI page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=21"> P alveluyrityksen on kaikil</a> <a title="20130802_infolog_FI page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=22"> Apple on </a> <a title="20130802_infolog_FI page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=23"> Ne markkinoivat yritystä vähintään yhtä hyvin kui</a> <a title="20130802_infolog_FI page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=24"> 24 3 INFOLOG</a> <a title="20130802_infolog_FI page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=25"> Leivän kaltaisen tärkeän peruselintarvikkeen myym</a> <a title="20130802_infolog_FI page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=26"> Kansainvälisesti yrityksen tuotteista tunnetaan p</a> <a title="20130802_infolog_FI page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=27"> Jacob Malmros vastaa leipomoalalla toimivan ruots</a> <a title="20130802_infolog_FI page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=28"> Pernilla Jonsson vastaa Kairos Future ­ yritykses</a> <a title="20130802_infolog_FI page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=29"> Kodilla ja ystävillä on tärkeä merkitys tulevaisu</a> <a title="20130802_infolog_FI page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=30"> tILausKäYtäNtö heLpOMMaKsI DB Schenkerin talousos</a> <a title="20130802_infolog_FI page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=31"> INFOLOG 3 31</a> <a title="20130802_infolog_FI page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=32"> DB Schenker on ku</a> <a title="20130802_infolog_FI page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=33"> uutIsIa ainutlaatuinen profeSSorinvirka DarekH</a> <a title="20130802_infolog_FI page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=34"> dariush ghaTan 3 Dariush ghatan on yrittäjä, fila</a> <a title="20130802_infolog_FI page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=35"> Uteliaisuus, rohkeus ja haasteet E päonnistuminen</a> <a title="20130802_infolog_FI page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=36"> arpa ratKaIsee asepaLVeLuKseN Daniel poimii laat</a> <a title="20130802_infolog_FI page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=37"> Daniel poimii kortin, poistaa kortista tarkis­ tu</a> <a title="20130802_infolog_FI page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=38"> Aikai- semmin armeijan hen- kilökunta rulla- si i</a> <a title="20130802_infolog_FI page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=39"> Verkkomainoksiin investoitiin silloin ensimmäisen</a> <a title="20130802_infolog_FI page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8e580bc?page=40"> Meet Our peOpLe Magdalena Schindler toimii Custo</a>