If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> STIFTS<br /> M<br /> Helsingør Stift / August 2013<br /> AGASINET<br /> 5 / Reportage<br /> Om troen på Gud<br /> 14 / Rebel<br /> Statsstyre<br /> eller selvstyre?<br /> 16 / Debat<br /> Besluttende<br /> budgetsamråd<br /> MOD MUREN<br /> 10 / Sognepræst Dorothea Glôckner om sin opvækst i DDR<br /> STIFTSMAGASINET / AUGUST 1<br /> LEdEr<br /> AF REbEccA RUdd<br /> FoLkETS kIrkE<br /> Tiderne forandrer sig, og ingenting er som det var. Og jo<br /> ældre man bliver, jo oftere konstaterer man dette.<br /> Det siger sig selv.<br /> Folkekirken er en størrelse, der er har godt 164 år på<br /> bagen. Fra statens side ønsker man nu en styringsreform,<br /> altså en ændring af hvordan folkekirken organiserer sig.<br /> Debatten giver anledning til at diskutere hele ideen<br /> med folkekirken. Skil dog stat og kirke ad, lyder det fra<br /> flere hold. Men at adskille kirke og stat, vil svare til at<br /> nedlægge folkekirken <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=1"> STIFTS M Helsingør Stift / August 2013 AGASINET </a> <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=2"> LEdEr AF REbEccA RUdd FoLkETS kIrkE Tidern</a> <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=3"> IndHoLd Leder ..................................</a> <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=4"> RUNDt i kiRkEN STIFTSRåd INdSTIFTER ny prIS Sti</a> <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=5"> RUNDt i kiRkEN præSTEr 'HøJE' på</a> <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=6"> RUNDt i kiRkEN ny TEoLogI TIL </a> <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=7"> RUNDt i kiRkEN SognEpræST: ny værkTøjSkaSSe har </a> <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=8"> RUNDt i kiRkEN dEbaT mEd TommE T</a> <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=9"> RUNDt i kiRkEN Han forklarer sin frygt for, at e</a> <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=10"> iNtERViEw dET SkaL HavE SIn prIS aT værE mEdLEm</a> <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=11"> STIFTSMAGASINET / AUGUST 11</a> <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=12"> nesker til statssikkerhedsapparatet Stasi. Men fa</a> <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=13"> Som præstedatter var det svært at få adgang til u</a> <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=14"> replik AF bISkop lISE-loTTE REbEl // FoTo: MIkloS</a> <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=15"> at se en indskrænkning af friheden og rummelighed</a> <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=16"> DEBat GiV DiN MENiNG tiL kENDE Her kan du k</a> <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=17"> BOGaNBEFaLiNG AF kIRSTEN kRoGH NIElSEN, JæGERbo</a> <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=18"> DEt SkER EVENtS OG kURSUSOVERSiGt EFTEr- uddann</a> <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=19"> SENSoMMERudFLugT dISTRIkTSFoRENINGEN FREdERIkSboR</a> <a title="Stiftsmagasin_august_20 sider_WEB page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96dd23c?page=20"> du godE gud SAlME AF HANS ANkER JØRGENSEN Du god</a>