If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Trafikkfarlige<br /> m<br /> edikamenter<br /> Det er ditt ansvar!<br /> ‹‹Ved siden av narkotiske stoffer finnes det ganske van-<br /> lige legemidler på listen over stoffer som kan føre til<br /> pågripelse og straff ved misbruk og bilkjøring.<br /> ‹‹Det dreier seg for eksempel om reseptbelagte beroligende<br /> medisiner og sterke smertestillende stoffer. Dersom disse<br /> brukes i større doser enn foreskrevet kan det gi konsen-<br /> trasjoner som er over grensene i loven.<br /> ‹‹For øvrig må bilførere være klar over at all bruk av slike<br /> medikamenter kan påvirke årvåkenheten og utgjøre en<br /> trafikkfare.<br /> Veitrafikklovens kapittel IV, § 21<br /> sier blant annet:<br /> «Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en<br /> slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg<br /> måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av<br /> alkohol eller annet be<a title="Folder-Trafikkfarlige-medikamenter page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e9ebba7c?page=1"> Trafikkfarlige m edikamenter</a> <a title="Folder-Trafikkfarlige-medikamenter page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e9ebba7c?page=2"> Det er ditt ansvar! ‹‹Ved siden av narkotiske sto</a> <a title="Folder-Trafikkfarlige-medikamenter page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e9ebba7c?page=3"> Legemidler du bør være særlig oppmerksom på: • So</a> <a title="Folder-Trafikkfarlige-medikamenter page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e9ebba7c?page=4"> • Les pakningsvedlegget nøye uansett hvilke m</a> <a title="Folder-Trafikkfarlige-medikamenter page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e9ebba7c?page=5"> Unngå å kjøre bil hvis et legemiddel gjør at: ..</a> <a title="Folder-Trafikkfarlige-medikamenter page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e9ebba7c?page=6"> Om MA ‹‹MA er en landsomfattende, partipolitisk o</a>