If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Nr 2 2022<br /> STRATEGIN<br /> VÄSSADE<br /> SKOGSBRUKET<br /> VANDRING LÄNGS<br /> VÄRDEFULLA VATTEN<br /> Satu Aguilar och Grip on Life vill öka<br /> kunskapen om våra vattendrag<br /> RISK FÖR<br /> STORBRAND VÄRST<br /> PÅ ANDRA DAGEN<br /> ledare<br /> 02<br /> skogsmagasinet<br /> DET NYA<br /> ONORMALA<br /> Allt oftare hörs stora samhällsförändringar refereras till<br /> som ”det nya normala”. Men för att komma dit krävs att<br /> det nya tillståndet blir någorlunda stabilt och frågan är om<br /> vi verkligen någonsin kommer dithän eller om vi egentligen<br /> borde prata om ”det nya onormala”.<br /> Vi har till exempel haft en period av minusränta, något som<br /> historiskt aldrig existerat tidigare. Många såg detta som det nya<br /> normala och tog därför alltför stora bolån, men har nu tvingats<br /> inse att låga räntenivåer inte alls var det nya normala. Det var<br /> faktiskt onormalt att räntan under några år var negativ. Dess-<br /> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=1"> Nr 2 2022 STRATEGIN VÄSSADE SKOGSBRUKET </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=2"> ledare </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=3"> skogsmagasinet DET NYA ONORMALA Allt oftare hörs</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=4"> LH2206 Din partner i skogen Specia</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=5"> 03 06 14 16 20 24 25 26 30 34 36 38 40 41 Ledare</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=6"> Nyheter i korthet SVERIGES STÖRSTA LANDSLAG S</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=7"> reportage I ett stort EU-projekt</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=8"> reportage Molnen har skingrat sig över Granö, v</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=9"> » En kantzon kan ha många positiva funktioner. Bl</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=10"> reportage Elisabet Andersson, ekolog</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=11"> En annan viktig del i Grip on Lifes arbete är att</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=12"> reportage » Även om jag har lite grundkunskap</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=13"> skogskrönika FLER POLITIKER BORDE DRA TILL SKOGS </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=14"> Nyheter i korthet LEK OCH RÖRELSEGLÄDJE I NY BO</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=15"> STORSATSNING PÅ HÅLLBART BYGGANDE I samarbete me</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=16"> politik och påverkan Jonas Eriksson, medlemsche</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=17"> skogsmagasinet NYA REGERINGS- UPPDRAG I SKOGEN Re</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=18"> politik och påverkan SKOGSÄGARRÖRELSEN TAR SATS I</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=19"> långsiktiga och förutsägbara regelverk för en sko</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=20"> personporträtt NOSAR SIG FRAM TILL SKOGENS GULD </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=21"> Monica Blom Ålder: 69 Bor: Rundvik Intressen: Hun</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=22"> personporträtt </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=23"> skogsmagasinet </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=24"> marknadsrapport – trävaror NEDGÅNG PÅ TRÄVARUMARK</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=25"> Avverkningar efter granbarkborreangrepp Det finns</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=26"> inför brandsäsongen RISK FÖR STORBRAND VÄRST PÅ A</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=27"> skogsmagasinet ta ansvar för ef</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=28"> inför brandsäsongen Minska risker Under varma o</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=29"> När du handlar hos Bygma i Du som är medlem i N</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=30"> reportage STRATEGIN VÄSSADE SKOGSBRUKET </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=31"> Stefan Holmberg, Norra Skog med Anders och Per Eg</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=32"> reportage » Jag blev lite överraskad av att St</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=33"> Trejon Multiforest – din vän i skogen Egentillver</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=34"> ekonomi och juridik SKOGSFASTIGHETEN - ÖKAT VÄRDE</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=35"> Men det gäller även att ha kompletterande digital</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=36"> ett fotografi berättar </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=37"> E lstängselaggregat Pris från 1175:- Foga Gri</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=38"> skogsmagasinet testar SKOGSMAGASINET TESTAR GLASS</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=39"> skogsmagasinet Hemglass, 6 stycken. Pris: 99 k</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=40"> läsarhörnet LÄSARENS FRÅGA: Det har kommit in en</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=41"> KORSORD Vinn en ryggsäck full med överraskningar</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=42"> ETT VINNANDE SKOGSFÖRSVAR Angrip barkborreangrepp</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=43"> HÄLGE AV LARS MORTIMER </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2022 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec0b903c?page=44"> Posttidning B WEBB NORRASKOG.SE WEBB INSTAGRAM NO</a>