If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Medlem<br /> Medlemstidning från Norra Skog Nummer 4 • 2022<br /> Vinnare<br /> på en skakig<br /> trävaru-<br /> marknad<br /> Skogen växer<br /> om man<br /> sköter den<br /> departmentet<br /> återinförs<br /> Landbygds-<br /> 1<br /> LEDARE<br /> Gör din röst hörd,<br /> delta i medlems-<br /> dialogen<br /> I föreningens ändamålsparagraf framgår att föreningens huvud-<br /> uppgift är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Genom<br /> fusionen skapades möjlighet för Norra Skog att investera i<br /> Husum Pulp AB, vilket har inneburit att föreningen fått ytter-<br /> ligare en ekonomisk muskel och ett ben till att stå på. Detta<br /> blir särskilt viktigt nu när trävarumarknaden viker. Fusionen<br /> har även bidragit till att medlemmarna nu får del av föreningens<br /> vinst genom vinstdelning på ett sätt som tidigare aldrig har<br /> varit möjligt.<br /> Medlemmarna är kärnan i en skogsägarförening och det är<br /> <a title="Medlem i Norra Skog 4/2022 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec12962b?page=1"> Medlem Medlemstidning från Norra Skog Nummer 4 • </a> <a title="Medlem i Norra Skog 4/2022 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec12962b?page=2"> LEDARE Gör din röst hörd, delta i medlems- </a> <a title="Medlem i Norra Skog 4/2022 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec12962b?page=3"> ” Skogen växer om man sköter den” V</a> <a title="Medlem i Norra Skog 4/2022 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec12962b?page=4"> VALET 2022 SE UPP I dagsläget är det stort foku</a> <a title="Medlem i Norra Skog 4/2022 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec12962b?page=5"> VALET 2022</a> <a title="Medlem i Norra Skog 4/2022 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec12962b?page=6"> MIN FÖRENING Det blir inga morötter i landet om</a> <a title="Medlem i Norra Skog 4/2022 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec12962b?page=7"> Nyanställningar Lennart Bäck, Skogsinspektor VO V</a> <a title="Medlem i Norra Skog 4/2022 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec12962b?page=8"> POLITIK & PÅVERKAN Landsbygds- departementet åter</a> <a title="Medlem i Norra Skog 4/2022 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec12962b?page=9"> KRÖNIKA Skogsbruket och skogs- industrin är nave</a> <a title="Medlem i Norra Skog 4/2022 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec12962b?page=10"> NORRA SKOGS FORSKNINGSSTIFTELSE </a> <a title="Medlem i Norra Skog 4/2022 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec12962b?page=11"> MIN INDUSTRI Vinnare på en skakig träv</a> <a title="Medlem i Norra Skog 4/2022 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec12962b?page=12"> Returadress: Norra Skog Box 4076, 904 03 UMEÅ Go</a>