If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ARBETSMARKNADS-, GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERSONALTIDNING | NR: 2 | 2017<br /> DUA-KOORDINATOR SOM ROCKAR<br /> KOMBINERAR MYNDIGHETSSAMVERKAN OCH MUSIK<br /> SORG OCH RÄDSLA EFTER MORDET<br /> REKTORN BERÄTTAR OM TIDEN EFTER ATT ELEV SKÖTS IHJÄL<br /> VI SER STJÄRNOR TÄNDAS Hassan siktar på att bli lastbilsmekaniker LÄTTLÄST<br /> Edico guidar till enkel svenska KVARTERET MARGARETA röster om säkerheten<br /> och mediebilden GÄSTKRÖNIKAN Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund<br /> Lärande i nytt perspektiv<br /> ATT SKRIVA MIN första ledare i Edico blev för mig en större utmaning än jag trodde. Vad vill, och<br /> kan jag förmedla till vår stora organisation när man ”kliver in” som tillförordnad förvaltningschef un-<br /> der en period som man inte riktigt vet hur lång den blir? När vi tillsammans under året står inför<br /> stora förändringar genom delning av förvaltningen, en ny nämnd med ny nämndsordförande i maj,<br /> centralisering av<a title="edico2_2017_WEBB page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=1"> ARBETSMARKNADS-, GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖ</a> <a title="edico2_2017_WEBB page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=2"> Lärande i nytt perspektiv ATT SKRIVA MIN första </a> <a title="edico2_2017_WEBB page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=3"> Innehåll 4 6 8 10 12 16 18 20 </a> <a title="edico2_2017_WEBB page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=4"> </a> <a title="edico2_2017_WEBB page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=5"> Sorg och rädsla på Kunskapsgymnasiet Vad händer p</a> <a title="edico2_2017_WEBB page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=6"> 6| – JAG HAR arbetat sju år med avhandlingen, sä</a> <a title="edico2_2017_WEBB page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=7"> Yrkesutbildningar ger möjlighet till delaktighet </a> <a title="edico2_2017_WEBB page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=8"> UH-personalen orolig inför flytten till Värnhem Ve</a> <a title="edico2_2017_WEBB page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=9"> vinter men att dessa nu håller på att fasas ut oc</a> <a title="edico2_2017_WEBB page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=10"> Hur står det till med tryggheten i kvarteret Marg</a> <a title="edico2_2017_WEBB page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=11"> FREDRIK BJÖRKMAN, ARBETSPLATSOMBUD FÖR HELA START</a> <a title="edico2_2017_WEBB page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=12"> </a> <a title="edico2_2017_WEBB page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=13"> Truls Hallin När arbetsmarknadsområdet flytta</a> <a title="edico2_2017_WEBB page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=14"> TRULS HALLIN Arbetsplats: kansliet på arbetsmark-</a> <a title="edico2_2017_WEBB page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=15"> arbeta med projektet hade han jobbat mycket som k</a> <a title="edico2_2017_WEBB page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=16"> ENKEL SVENSKA OCH ANDRA T PS SOM GÖR DIG HÖRD I </a> <a title="edico2_2017_WEBB page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=17"> Du Vem ska läsa? Det är skillnad på klarspr</a> <a title="edico2_2017_WEBB page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=18"> GYMNASIE ”Man kan få ett jobb direkt om man</a> <a title="edico2_2017_WEBB page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=19"> | nummer 2 | 2017 | 19</a> <a title="edico2_2017_WEBB page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=20"> Elever gör upp i SM-finaler på Värnhemsskolan Vem</a> <a title="edico2_2017_WEBB page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=21"> </a> <a title="edico2_2017_WEBB page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=22"> Gästkrönikan Ulla Hamilton ”I Sverige är det int</a> <a title="edico2_2017_WEBB page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=23"> UPPSNAPPAT NY FÖRVALTNINGSDIREKTÖR KAN BLI KLAR R</a> <a title="edico2_2017_WEBB page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec609838?page=24"> Returadress: MALMÖ STAD ARBETSMARKNADS-, GYMNASI</a>