If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 2–2015<br /> > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER<br /> Buskap 2-2015 1<br /> SLANGESPREDERUTSTYR<br /> Optimalt resultat med riktig utstyr<br /> NYTT I NORGE<br /> SlurrySub<br /> 4" 5" 6" & 8"<br /> Ŕ Inntil 9000 liter pr.min<br /> Ŕ Helgalvanisert<br /> Ŕ Rustfri aksel<br /> Ŕ Med eller uten stØttefot<br /> Ŕ 8 m hydr.slange<br /> Ŕ 5 m gjØdselslange<br /> DODA alternativer<br /> Ŕ L27 14 bar - opp til 150 m3/t<br /> Ŕ L35 10 bar - opp til 240 m3/t<br /> Ŕ HD35 17 bar - opp til 300 m3/t<br /> Solide, Økonomiske & slitesterke<br /> pumper<br /> Sprederutstyr<br /> Ŕ Trommler 200 - 400 - 600 -<br /> 1000 - 1200 m<br /> Ŕ Spredebommer 7,5 - 24 m<br /> Ŕ Fanespreder<br /> Ŕ Slanger 4" 5" 6"<br /> Teknologiske lØsninger du trenger!<br /> - kontakt oss for råd i dag<br /> 63 83 90 00 - www.hektner.no - Nedre Rælingsveg 516 - 2008 Fjerdingby<br /> 40<br /> INNHOLD LEDER<br /> 2/2015 04 <a title="Buskap 02 2015 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=1"> 2–2015 > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER </a> <a title="Buskap 02 2015 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=2"> SLANGESPREDERUTSTYR Optimalt resultat med riktig </a> <a title="Buskap 02 2015 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=3"> 40 INNHOLD LEDER 2/2015 04 Dyreh</a> <a title="Buskap 02 2015 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=4"> Rasmus Lang-Ree Ansvarlig redaktØr rlr@geno</a> <a title="Buskap 02 2015 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=5"> www.ricardofoto.no Selv om vi har klart å holde </a> <a title="Buskap 02 2015 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=6"> REPORTASJE Under stor medieoppmerksomhet bl</a> <a title="Buskap 02 2015 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=7"> www.lely.com Lely Center NærbØ Tel.: 51 43 39 60</a> <a title="Buskap 02 2015 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=8"> AVL AVKOMSGRANSKING 1 i 2015 Tr</a> <a title="Buskap 02 2015 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=9"> Godt gjort er bedre enn godt sagt 4120 Tau, tlf:</a> <a title="Buskap 02 2015 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=10"> Rett fra fjØsgolvet Ole BjØrner Flittie, MjØlkepr</a> <a title="Buskap 02 2015 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=11"> Forspranget li i gger lj ene! deta FOR</a> <a title="Buskap 02 2015 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=12"> ORGANISASJON ÅRSBERETNING OG REGNSKAP GENO SA </a> <a title="Buskap 02 2015 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=13"> 2014 har vært et år med utviklingstrekk internasj</a> <a title="Buskap 02 2015 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=14"> ORGANISASJON ÅRSBERETNING OG REGNSKAP GENO SA </a> <a title="Buskap 02 2015 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=15"> Resultatregnskap 2014 (alle tall i tusen kroner) </a> <a title="Buskap 02 2015 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=16"> ORGANISASJON Styret har gjennom året 2014 tat</a> <a title="Buskap 02 2015 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=17"> Avlingsverdi Avlingsverdi er summen av avlingsme</a> <a title="Buskap 02 2015 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=18"> AVL En mutasjon som forekommer i de nordis</a> <a title="Buskap 02 2015 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=19"> «KJØP ALDRI www.dialecta.no en melkerobot uten </a> <a title="Buskap 02 2015 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=20"> ETTER 5 ÅRS INTERNASJONALE TESTER ER DEN HER Mask</a> <a title="Buskap 02 2015 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=21"> HELSE Maria Stokstad FØrsteamanuensis </a> <a title="Buskap 02 2015 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=22"> Riktig utformet sluse som ved</a> <a title="Buskap 02 2015 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=23"> påvise negative besetninger og Øke smittebeskytte</a> <a title="Buskap 02 2015 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=24"> HELSE BRSV og coronavirus er årsak til </a> <a title="Buskap 02 2015 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=25"> dialecta.no Foto: Richardofoto Smart fôring på T</a> <a title="Buskap 02 2015 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=26"> REPORTASJE Magnhild i årets Farmen avgjorde ka</a> <a title="Buskap 02 2015 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=27"> VIK I INNFJORDEN I RAUMA KOMMUNE I MØRE OG ROMSDA</a> <a title="Buskap 02 2015 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=28"> REPORTASJE Den virkelige Farmen </a> <a title="Buskap 02 2015 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=29"> li teten Ensil tar vare på fôrkva og bedrer Ønn</a> <a title="Buskap 02 2015 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=30"> TEMA: GJØDSEL SynnØv</a> <a title="Buskap 02 2015 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=31"> Nitrogenet (N) i husdyrgjØdsla kan på ulike måtar</a> <a title="Buskap 02 2015 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=32"> TEMA: GJØDSEL Nitrogentap og nytteverk</a> <a title="Buskap 02 2015 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=33"> Nå nye hØyder i avlsarbeidet med topp GS-okser! </a> <a title="Buskap 02 2015 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=34"> TEMA: GJØDSEL Arvid Steen V</a> <a title="Buskap 02 2015 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=35"> KlorgjØdsling viste i forsØk finansiert av Regiona</a> <a title="Buskap 02 2015 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=36"> TEMA: GJØDSEL Forebygging av mjØlkefeb</a> <a title="Buskap 02 2015 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=37"> Nye Fleckvieh oksar (mjØlkesimmental) 73535 Viano</a> <a title="Buskap 02 2015 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=38"> TEMA: GJØDSEL Lars Nesheim </a> <a title="Buskap 02 2015 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=39"> Det er mogleg å senke kation-anion-differansen (D</a> <a title="Buskap 02 2015 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=40"> TEMA: GJØDSEL Gras- og kornarealene </a> <a title="Buskap 02 2015 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=41"> Det er god Økonomi i å holde oppe en god kalktils</a> <a title="Buskap 02 2015 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=42"> AT F E R D KUSIGNALER Vurdering av silte og </a> <a title="Buskap 02 2015 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=43"> 8WQ\WWKXVG\UJM¡GVOD Riktig gjØdsling er Økonomis</a> <a title="Buskap 02 2015 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=44"> REPORTASJE Solveig Gopl</a> <a title="Buskap 02 2015 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=45"> Gjensidig respekt, gjØre hverandre sterkere og op</a> <a title="Buskap 02 2015 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=46"> FORSKJELLIG Besetningene med Oversikten </a> <a title="Buskap 02 2015 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=47"> hØyest ytelse i DE HØYSTYTENDE BESETNINGER MELLO</a> <a title="Buskap 02 2015 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=48"> FORSKJELLIG Besetningene med hØyest y</a> <a title="Buskap 02 2015 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=49"> *AHGALNK@QOAJPAN0A%ANġ Slik Øker du din inntekt! </a> <a title="Buskap 02 2015 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=50"> </a> <a title="Buskap 02 2015 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=51"> Ku nummer 3036 er datter av 11039 Skjelvan. Eier </a> <a title="Buskap 02 2015 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=52"> FORSKJELLIG LESERNES SIDE Send oss bilder! </a> <a title="Buskap 02 2015 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=53"> VI LEVERER: · Norsk produserte Rekord gjØdsel vo</a> <a title="Buskap 02 2015 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=54"> FORSKJELLIG DAGBOK FRA ELLI I</a> <a title="Buskap 02 2015 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=55"> etter sydentur vite hvilke mastittbakterier</a> <a title="Buskap 02 2015 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=56"> HELSE Flere brystmålinger kombinert med vurder</a> <a title="Buskap 02 2015 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=57"> kalven A 1 Godt kalveoppdrett – d</a> <a title="Buskap 02 2015 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=58"> HELSE Måling og vurdering av kalven </a> <a title="Buskap 02 2015 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=59"> Blå og Gul Blå til alle kalver Gul = Mer energi</a> <a title="Buskap 02 2015 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=60"> HELSE Katrine Haugaard </a> <a title="Buskap 02 2015 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=61"> Statistikken viser at faktorer som stØrrelsen på </a> <a title="Buskap 02 2015 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=62"> REPORTASJE Oddfrid Vange Bergf</a> <a title="Buskap 02 2015 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=63"> Friske, trivelege kalvar som veks godt kjem ikkje</a> <a title="Buskap 02 2015 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=64"> REPORTASJE Fôr kalven frisk og stor </a> <a title="Buskap 02 2015 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=65"> Tel. 908 26 618 www.godkalven.no KalvekuvØse med </a> <a title="Buskap 02 2015 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=66"> REPORTASJE Seminsuksess Rasmus Lang-Ree </a> <a title="Buskap 02 2015 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=67"> SOLÅS I TRYSIL I HEDMARK eite brunster på k</a> <a title="Buskap 02 2015 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=68"> VIGNETT REPORTASJE Seminsuksess på fell</a> <a title="Buskap 02 2015 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=69"> GLATT SPALTEPLANK?? Vi har spesialutstyr for skl</a> <a title="Buskap 02 2015 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=70"> FRUKTBARHET I desember 2014 sendte Geno ut en </a> <a title="Buskap 02 2015 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=71"> FRUKTBARHET Geno og Tine skal i 2015 introdus</a> <a title="Buskap 02 2015 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=72"> FÔRING Opp- Åse M. Flittie-Anderssen </a> <a title="Buskap 02 2015 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=73"> Buskap har fått spØrsmål frå ein lesar om generel</a> <a title="Buskap 02 2015 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=74"> FÔRING Opp- og nedtrapping av kraftfôre</a> <a title="Buskap 02 2015 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=75"> FORSKJELLIG Antibiotikaresistens en trusse</a> <a title="Buskap 02 2015 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=76"> FÔR Stine Gregersen Vhile Utviklingssjef</a> <a title="Buskap 02 2015 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=77"> De tre kraftfôrleverandØrene i Norge gir alle ut </a> <a title="Buskap 02 2015 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=78"> HELSE Utbrudd av ringorm Julie Enebo Grims</a> <a title="Buskap 02 2015 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=79"> Mattilsynet har påvist B-sykdommen ringorm i to k</a> <a title="Buskap 02 2015 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=80"> VIGNETT HELSE Utbrudd av ringorm i kjØt</a> <a title="Buskap 02 2015 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=81"> -LYZR]HUU Heatime RuminAct Kr 2699 pr.mnd (eks m</a> <a title="Buskap 02 2015 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=82"> ØKONOMI Ola Flaten, </a> <a title="Buskap 02 2015 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=83"> MjØlkeproduksjonen i Norge og Sveits har mye til </a> <a title="Buskap 02 2015 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=84"> VIGNETT ØKONOMI Billigere å produsere m</a> <a title="Buskap 02 2015 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=85"> FORSKJELLIG Matvarepri</a> <a title="Buskap 02 2015 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=86"> Anne Kjersti Bakken anne.kjersti.bakken@bio</a> <a title="Buskap 02 2015 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=87"> Utover hausten i 2014 var det stor ettervekst ett</a> <a title="Buskap 02 2015 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=88"> FÔR Konsekvensar av ulik slåttetid om h</a> <a title="Buskap 02 2015 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=89"> FORSKJELLIG BUSKAP FOR 50 ÅR SIDEN I Bus</a> <a title="Buskap 02 2015 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=90"> HELSE Nina Svendsby Fagsjef helsetjenester</a> <a title="Buskap 02 2015 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=91"> I fjor hØst ble 20 tyske melkekyr importert til N</a> <a title="Buskap 02 2015 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=92"> FORSKJELLIG EU får i år en ny femårs landbruk</a> <a title="Buskap 02 2015 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=93"> FORSKJELLIG Erling Mysen Frila</a> <a title="Buskap 02 2015 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=94"> -bonden Redigert av Ragnhild Fransplass | ragnhi</a> <a title="Buskap 02 2015 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=95"> FORSKJELLIG I dette nummeret er det premiere </a> <a title="Buskap 02 2015 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=96"> Vi i TINE </a> <a title="Buskap 02 2015 page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=97"> 5HFRYLQWLOOHJJVI{UIRUNX * Kalsiumpas</a> <a title="Buskap 02 2015 page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=98"> Medlemsinfo Redigert av eva.husaas@geno.n</a> <a title="Buskap 02 2015 page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=99"> Er dette ditt marked? Buskap nr 1/15 kommer ut 09</a> <a title="Buskap 02 2015 page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecbfda38?page=100"> Returadresse: Geno Holsetgata 22 2317 Hamar Fôr</a>