If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> INFOLOG<br /> ET MAGASIN OM INFORMASJONSLOGISTIKK FRA STRÅLFORS 2 2013<br /> reLease<br /> the pOwer<br /> of Communication<br /> 3alt kommuniserer noe – overalt<br /> 3Hva vet du om Big Data?<br /> 3Markedet oppfatter bare service<br /> INFOLOG MaGaZINe<br /> utgis av Strålfors AB<br /> aNsvarLIG utGIver<br /> Martin Sterner<br /> martin.sterner@stralfors.se<br /> tekst OG DesIGN<br /> www.valuenotnoise.se<br /> OversetteLse<br /> www.sprakbolaget.se<br /> trykk<br /> www.mixiprint.se<br /> aDresse<br /> Infolog Magazine<br /> Strålfors AB<br /> 341 84 Ljungby<br /> Sverige<br /> www.stralfors.no<br /> strÅLFOrs utvikler og selger<br /> kommunikasjonsløsninger<br /> som gir bedrifter med mange<br /> kunder helt nye muligheter til<br /> å bygge opp mer personlige<br /> og solide kunderelasjoner.<br /> Strålfors omsetter for<br /> 2,7 milliarder SEK og har<br /> virksomhet i sju land med<br /> cirka 1 500 ansatte.<br /> Abonner på<br /> INFOLO<a title="20130802_infolog_NO page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=1"> INFOLOG ET MAGASIN OM INFORMASJONSLOGISTIKK FRA S</a> <a title="20130802_infolog_NO page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=2"> INFOLOG MaGaZINe utgis av Strålfors AB aNsvarLIG </a> <a title="20130802_infolog_NO page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=3"> „ Innhold TEMA: ALT KOMMuNISERER</a> <a title="20130802_infolog_NO page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=4"> søk. erstatt. Faktasjekk, prissamme</a> <a title="20130802_infolog_NO page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=5"> ”Forbrukerne er væp- net til tennene”, sier Sven </a> <a title="20130802_infolog_NO page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=6"> 6 3 INFOLOG</a> <a title="20130802_infolog_NO page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=7"> Hva er BIG Data? TEKST: Ewa aSTLy • BiLDE: maTTo</a> <a title="20130802_infolog_NO page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=8"> 8 3 INFOLOG</a> <a title="20130802_infolog_NO page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=9"> ”DATA ER FOR DAGENS INFORMASJONS- SAMFuNN DET KuL</a> <a title="20130802_infolog_NO page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=10"> vIsste Du at ... ... man med riktig ve</a> <a title="20130802_infolog_NO page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=11"> ... Big Data er den enorme datame</a> <a title="20130802_infolog_NO page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=12"> Big Data – de sporene av data vi alle etterlater </a> <a title="20130802_infolog_NO page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=13"> INFOLOG 3 13</a> <a title="20130802_infolog_NO page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=14"> B Lojalitet ig Data er </a> <a title="20130802_infolog_NO page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=15"> reiser til Dubai på datamaskinen, kan de lynraskt</a> <a title="20130802_infolog_NO page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=16"> Markedsføring for alle sansene Duften av nybakt b</a> <a title="20130802_infolog_NO page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=17"> Niklas Broweus er medforfatter av boken Sinnes- m</a> <a title="20130802_infolog_NO page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=18"> Årlig sendes det ut cirka 400 millioner fakturaer</a> <a title="20130802_infolog_NO page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=19"> NOtIser cONTENT MARKETING 64 prosent av nest</a> <a title="20130802_infolog_NO page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=20"> Vi mennesker lever våre liv helt atskilt fra bedr</a> <a title="20130802_infolog_NO page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=21"> D et å være en service­ </a> <a title="20130802_infolog_NO page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=22"> Apple er Informasjonstil</a> <a title="20130802_infolog_NO page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=23"> Det betyr igjen at de skjulte tjenestene får mye </a> <a title="20130802_infolog_NO page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=24"> 24 3 INFOLOG</a> <a title="20130802_infolog_NO page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=25"> Når man skal selge en så viktig basisvare som brø</a> <a title="20130802_infolog_NO page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=26"> De produktene som er mest kjent internasjonalt, e</a> <a title="20130802_infolog_NO page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=27"> Jacob Malmros har ansvar for forretningssystemet </a> <a title="20130802_infolog_NO page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=28"> Pernilla Jonsson er ansvarlig for forret- ningsom</a> <a title="20130802_infolog_NO page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=29"> Hjemmet og vennene vil ha mye å si når det gjelde</a> <a title="20130802_infolog_NO page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=30"> eNkLere BestILLINGs- veIer Årlig passerer bortimo</a> <a title="20130802_infolog_NO page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=31"> INFOLOG 3 31</a> <a title="20130802_infolog_NO page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=32"> DB Schenker er et </a> <a title="20130802_infolog_NO page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=33"> NOtIser uNIKT pROFESSORAT Darek Haftor ny prof</a> <a title="20130802_infolog_NO page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=34"> DarIUSH gHaTan 3 Dariush Ghatan er entreprenør, </a> <a title="20130802_infolog_NO page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=35"> Nysgjerrighet, mot og utfordringer Å mislykkes. </a> <a title="20130802_infolog_NO page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=36"> LODDtrekNING OM kONGeNs kLær I midten står det e</a> <a title="20130802_infolog_NO page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=37"> Daniel trekker et kort, river av kontrollremsen o</a> <a title="20130802_infolog_NO page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=38"> Tidligere satt per- sonalet o</a> <a title="20130802_infolog_NO page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=39"> For første gang ble det i Sverige investert m</a> <a title="20130802_infolog_NO page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecc6f46e?page=40"> Meet Our peOpLe Magdalena Schindler er Customer </a>