If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Norra<br /> Timber<br /> News<br /> Nr 1 • 2023<br /> Gamla metoders<br /> trähantverk<br /> mot framtiden<br /> Hållbara<br /> bygg-<br /> produkter<br /> Historisk<br /> investering<br /> i Kåge såg<br /> Norra Timber News nr 1 2023<br /> 1<br /> LEDARE<br /> Envist arbete mitt i<br /> turbulensen<br /> Vi kan summera 2022 som ett av de mest turbulenta år vi ge-<br /> nomlevt i flera avseenden. Början av året fylldes med glädje när<br /> pandemin till sist släppte sitt järngrepp. Vem kunde då förutse<br /> att ett avskyvärt krig skulle dra i gång i Europa och ge näring till<br /> en snabbt stigande inflation och kraftfulla ränteuppgångar.<br /> Rötterna till den snabba inflationsökningen har sin mylla i den allt för expansiva ekonomiska<br /> politik som förts under pandemiåren. På toppen av eländet kom energikrisen och allt tillsam-<br /> mans har inneburit en giftig cocktail som fört oss mot det kärvare marknadsläge vi inleder<br /> detta nya år m<a title="Norra Timber News 2023-1 sv page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed1bb7ae?page=1"> Norra Timber News Nr 1 • 2023 Gamla meto</a> <a title="Norra Timber News 2023-1 sv page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed1bb7ae?page=2"> LEDARE Envist arbete mitt i turbulensen Vi ka</a> <a title="Norra Timber News 2023-1 sv page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed1bb7ae?page=3"> BYGGPRODUKTER Hållbara byggprodukter Säljteame</a> <a title="Norra Timber News 2023-1 sv page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed1bb7ae?page=4"> BYGGPRODUKTER Det är ett d</a> <a title="Norra Timber News 2023-1 sv page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed1bb7ae?page=5"> 200 000 kubikmeter. Ungefär hälften säljs på den </a> <a title="Norra Timber News 2023-1 sv page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed1bb7ae?page=6"> NÄRINGSPOLITIK Påverkansarbete pågår Erik Jonsso</a> <a title="Norra Timber News 2023-1 sv page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed1bb7ae?page=7"> Meraskog- dotterbolag till Norra Skog Under oktob</a> <a title="Norra Timber News 2023-1 sv page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed1bb7ae?page=8"> Friskt, starkt och vackert Norra Timbers bygg</a> <a title="Norra Timber News 2023-1 sv page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed1bb7ae?page=9"> REPORTAGE Gamla metoders trähantverk mot framtid</a> <a title="Norra Timber News 2023-1 sv page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed1bb7ae?page=10"> REPORTAGE </a> <a title="Norra Timber News 2023-1 sv page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed1bb7ae?page=11"> - Vi försöker jobba efter ett miljöanpas- sat </a> <a title="Norra Timber News 2023-1 sv page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed1bb7ae?page=12"> Årgångsvirke från Norrländska skogar. Nor</a> <a title="Norra Timber News 2023-1 sv page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed1bb7ae?page=13"> INDUSTRI Historisk investering i Kåge såg Nu tar</a> <a title="Norra Timber News 2023-1 sv page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed1bb7ae?page=14"> INDUSTRI </a> <a title="Norra Timber News 2023-1 sv page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed1bb7ae?page=15"> MARKNADSCHEF Marknadschef Erik Eliasson +46(</a> <a title="Norra Timber News 2023-1 sv page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed1bb7ae?page=16"> Returadress: Norra Skog Box 4076, 904 03 UMEÅ Å</a>