If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 6MC ir 6rC serijos<br /> traktoriai<br /> 70–92 kW (95–125 AG) (97/68/EB)<br /> su protingo galios valdymo sistema<br /> „Intelligent Power Management“<br /> 2 |<br /> UNiVersaLUsis joHN Deere<br /> traktoriUs<br /> Geriausių rezultatų pasiekti įmanoma tik tuo atveju, jeigu naudojate pačią geriausią <br /> įrangą ir mašinas. Tačiau kartais didesnio traktoriaus rinktis tiesiog negalite, ypač <br /> jeigu Jums tenka dirbti ankštose erdvėse ar kalvotose vietovėse. 6mc ir 6rc serijų <br /> John Deere traktoriai kokybės ir galimybių atžvilgiu nė kiek nenusileidžia <br /> didesniesiems traktoriams, tačiau yra mažesni ir manevringesni. Tai tik įrodo, <br /> kad norint pasiekti geriausių rezultatų nebūtinas didelis traktorius. Šie traktoriai <br /> buvo kuriami pasitelkiant našumą, efektyvumą ir technologijas, kurių Jūs tikitės <br /> iš John Deere – tai savybės kurios būtinos Jūsų darbų sėkmei.<br /> | 3<br /> turinys<br /> Įvadas ����������������������������������<a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=1"> 6MC ir 6rC serijos traktoriai 70–92 kW (95–125</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=2"> 2 | UNiVersaLUsis joHN Deere traktoriUs</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=3"> | 3 turinys Įvadas ��������������������</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=4"> 4 | Idealiai pritaikyta darbui su frontaliniu k</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=5"> Galinga hidraulika: Tvir</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=6"> 6| VieNa FiLosoFija� DU sPreNDiMai� </a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=7"> 6RC SERIJOS TRAKTORIUS. TINKAMIAUSIAS TRAKTORIUS,</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=8"> 8 | PATVIrTINTA KOKYBĖ. PASITeISINĘS PATIKIMU</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=9"> šiame bandyme simuliuojamos pačios </a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=10"> 10 | rIB</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=11"> B A D C | 11 SPECIALIAI PRITAIKYTI MAN</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=12"> 12 | Aukščiausi standarta</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=13"> 3 1 Apačioje sumontuota i</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=14"> 14 | DiDesNis ProDUktYVUMas ir PatoGesNis</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=15"> Krautuvo amortizacija Su frontalinio krautuvo amo</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=16"> 16 | MAŽeSNĖS APKrOVOS DiDesNis NaŠUMas� </a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=17"> TRIJŲ TAšKŲ PRIEKINIO TILTO AMORTIZACIJA (TLS) Be</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=18"> 18 | DAUGIAU GALIOS. MAŽIAU TeršALų. I</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=19"> | 19 </a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=20"> 20 | skirtiNGi Poreikiai� skirtiNG</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=21"> | 21 </a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=22"> 22 | HIDrAULINĖ S</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=23"> | 23 PASIRINKITE HIdRAULINĘ SISTEMĄ </a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=24"> 24 | koMPaktiŠkas� UNiVersaLUs� </a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=25"> | 25 </a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=26"> 26 | Viskas po ranka. nieko nepasiekiamo. </a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=27"> | 27 Kairioji daiktadėžė Naujas aišku</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=28"> 28 | John Deere FarmSight „FarmSight“ Visus du</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=29"> | 29 DAUG reIKALAUJANČIOS UŽDUOTYS. SUMANŪ</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=30"> 30 | MINIMALI PrIeŽIŪrA. MAKSIMALI rAMYB</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=31"> | 31 MAŽIAU PrASTOVų SPreNDIMAS: „POwerG</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=32"> 32 | Techniniai duomenys Modelis </a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=33"> | 33 Modelis </a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=34"> 34 | </a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=35"> | 35 6095MC/RC 6105MC/RC 6115MC/RC</a> <a title="34AG.2016.104179.01_LIT_LT page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/eda5b66a?page=36"> KOMPAKTINĖS KLASĖS TrAKTOrIAI. AUKšČIAUSIOS KLASĖ</a>