If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> INFOLOG<br /> En tidning om informationslogistik från strålfors 2 2013<br /> reLease<br /> the pOwer<br /> of communication<br /> 3allt kommunicerar – överallt<br /> 3Vad vet du om Big Data?<br /> 3Marknaden är enbart service<br /> INFOLOG MaGaZINe<br /> ges ut av Strålfors AB<br /> aNsvarIG utGIvare<br /> Martin Sterner<br /> martin.sterner@stralfors.se<br /> text Och desIGN<br /> www.valuenotnoise.se<br /> ÖversÄttNING<br /> www.sprakbolaget.se<br /> trycK<br /> www.mixiprint.se<br /> adress:<br /> Infolog Magazine<br /> Strålfors AB<br /> 341 84 Ljungby<br /> www.stralfors.se<br /> strÅLFOrs utvecklar och<br /> säljer kommunikations­<br /> lösningar som ger företag<br /> med många kunder helt nya<br /> möjligheter till personligare<br /> och starkare kundrelationer.<br /> Strålfors omsätter 2,7 miljar­<br /> der SEK, har tillverkning<br /> i 7 länder och cirka 1 500<br /> anställda.<br /> Prenumerera på<br /> INFOLOG MaGaZINe<br /> „ L<a title="20130802_infolog_SE page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=1"> INFOLOG En tidning om informationslogistik från s</a> <a title="20130802_infolog_SE page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=2"> INFOLOG MaGaZINe ges ut av Strålfors AB aNsvarIG </a> <a title="20130802_infolog_SE page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=3"> „ Innehåll tEma: allt kommunicEr</a> <a title="20130802_infolog_SE page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=4"> sÖK. ersÄtt. Faktakoll, prisjämförelse</a> <a title="20130802_infolog_SE page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=5"> ”Konsumenten är rustad till tänderna”, säger Sven</a> <a title="20130802_infolog_SE page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=6"> 6 3 INFOLOG</a> <a title="20130802_infolog_SE page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=7"> Vad är egentligen BIG data? TexT: ewa asTly • F</a> <a title="20130802_infolog_SE page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=8"> 8 3 INFOLOG</a> <a title="20130802_infolog_SE page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=9"> ”data är för informations­ samhällEt i dag Vad ko</a> <a title="20130802_infolog_SE page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=10"> vIsste du att... … med rätt verktyg k</a> <a title="20130802_infolog_SE page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=11"> … Big Data är den enorma mängd data som</a> <a title="20130802_infolog_SE page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=12"> Företagens omdömeskapital blir allt viktigare. Ko</a> <a title="20130802_infolog_SE page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=13"> INFOLOG 3 13</a> <a title="20130802_infolog_SE page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=14"> B ig Data är de spår av data vi h</a> <a title="20130802_infolog_SE page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=15"> mationen vara relevant för konsumenten. Claus</a> <a title="20130802_infolog_SE page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=16"> Marknadsföring för alla sinnen!</a> <a title="20130802_infolog_SE page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=17"> foto: christiaan dirksEn Do en av n bak b öd on</a> <a title="20130802_infolog_SE page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=18"> Niklas Broweus är medförfattare till boken Sinnes</a> <a title="20130802_infolog_SE page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=19"> sÅ vILL vI ha BreveN Räkningar i brevlådan – och </a> <a title="20130802_infolog_SE page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=20"> Vi människor lever våra liv helt skilda från före</a> <a title="20130802_infolog_SE page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=21"> A tt vara ett service­ elle</a> <a title="20130802_infolog_SE page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=22"> Apple är dukt och hur väl </a> <a title="20130802_infolog_SE page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=23"> sekvenser. Det som får kunden att kom­ ma igen är</a> <a title="20130802_infolog_SE page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=24"> Varje år skickas omkring 400 miljoner fakturor ut</a> <a title="20130802_infolog_SE page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=25"> Ann-Christine Savlid på Visma i Växjö. foto snar</a> <a title="20130802_infolog_SE page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=26"> 26 3 INFOLOG</a> <a title="20130802_infolog_SE page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=27"> Att sälja en så viktig basvara som bröd på flera o</a> <a title="20130802_infolog_SE page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=28"> Skorporna, Krisprolls, är en av Pågens mest kända</a> <a title="20130802_infolog_SE page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=29"> Jacob Malmros ansvarar för affärssystemet och EDI</a> <a title="20130802_infolog_SE page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=30"> Pernilla Jonsson är ansvarig för affärs- området </a> <a title="20130802_infolog_SE page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=31"> Hemmet och vännerna spelar väsentliga roller i fr</a> <a title="20130802_infolog_SE page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=32"> eNKLare BestÄLLNINGs- vÄGar Varje år passerar när</a> <a title="20130802_infolog_SE page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=33"> INFOLOG 3 33</a> <a title="20130802_infolog_SE page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=34"> DB Schenker är ett</a> <a title="20130802_infolog_SE page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=35"> NOtIser unik profEssur Darek Haftor – profess</a> <a title="20130802_infolog_SE page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=36"> NOtIser contEnt markEting 64 procent av näst</a> <a title="20130802_infolog_SE page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=37"> För första gången är reklaminvesteringarna stö</a> <a title="20130802_infolog_SE page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=38"> dariush ghatan 3 dariush ghatan är entreprenör, </a> <a title="20130802_infolog_SE page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=39"> Nyfikenhet, mod och utmaningar A t</a> <a title="20130802_infolog_SE page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=40"> sLuMpeN avGÖr LuMpeN I centrum står en tombolatru</a> <a title="20130802_infolog_SE page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=41"> Daniel drar ett kort, drar bort kontrollremsan oc</a> <a title="20130802_infolog_SE page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=42"> Tidigare satt personalen och rullade papperslappa</a> <a title="20130802_infolog_SE page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=43"> Bente Petersen informerar Daniel om möjligheten a</a> <a title="20130802_infolog_SE page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/edc6f46a?page=44"> Meet Our peOpLe Magdalena Schindler är Customer </a>