If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 8–9/2015<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett,<br /> Per Racin Fosmark. Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.<br /> Fosmark er leder av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Nye regler fra 1. juli 2015 om<br /> regulering av festeavgift ved forlengelse<br /> av feste til bolighus og fritidshus<br /> Lovforslaget er omtalt i Ju§nytt nr.<br /> 5/2015. Stortinget vedtok forslaget med<br /> to viktige endringer: (1) Prosentsatsen<br /> ble satt ned fra 2,5 til 2 prosent. (2)<br /> Det ble tatt inn en bestemmelse om at<br /> partene kan kreve ny regulering når det<br /> er gått 30 år fra forrige regulering. Se<br /> lov 19. juni 2015 nr. 63.<br /> Kort sagt innebærer de nye reglene<br /> følgende: Det er fortsatt en rett for<br /> festeren etter tomtefesteloven § 33 til å<br<a title="advokatbladet_nr8-9_ferdig_gule_030748 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/ededb378?page=1"> JU§NYTT nr. 8–9/2015 Advokatens fagsider er skrev</a> <a title="advokatbladet_nr8-9_ferdig_gule_030748 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/ededb378?page=2"> JU§NYTT nr. 8–9/2015 Beregning av ménerstatni</a> <a title="advokatbladet_nr8-9_ferdig_gule_030748 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/ededb378?page=3"> Foreldelsesloven § 14 og § 26 bokstav a Høye</a> <a title="advokatbladet_nr8-9_ferdig_gule_030748 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/ededb378?page=4"> JU§NYTT nr. 8–9/2015 Høyesterett – kjennelse </a> <a title="advokatbladet_nr8-9_ferdig_gule_030748 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/ededb378?page=5"> Ikke tvunget prosessfellesskap i offentligrett</a> <a title="advokatbladet_nr8-9_ferdig_gule_030748 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/ededb378?page=6"> JU§NYTT nr. 8–9/2015 Kommunal- og modernisering</a>