If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 10 – 2014<br /> 94. årgang<br /> Hvorfor blir<br /> jenter jurister<br /> og gutter<br /> taxisjåfØrer?<br /> ■ Advokat Helga Aune har<br /> forsket på kjØnnsrollene i det<br /> norske samfunnet.<br /> 26<br /> Feier inn i<br /> KINA<br /> 20<br /> Foto: Henrik Evertsson<br /> Nå i<br /> ny utgave<br /> ADVOKATTJENESTER OG<br /> MERVERDIAVGIFT<br /> Alt du behØver for advokatregnskapet.<br /> Veiledende pris: Kr 400,-<br /> For medlemmer av Advokatforeningen: Kr 325,-<br /> Heftet kan bestilles på advokatforeningen.no<br /> INNHOLD<br /> NR 10 – OKTOBER 2014<br /> REDAKSJONEN AVSLUTTET<br /> 7. OKTOBER<br /> www.advokatbladet.no<br /> ................................................................................4<br /> Advokatloven: Bremser lokalt engasjement 4–5<br /> Advokatloven<a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=2"> Nå i ny utgave ADVOKATTJENESTER OG MERVE</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=3"> INNHOLD NR 10 – OKTOBER 2014 REDAKSJONEN AVS</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=4"> NY Advokat LOV Ny advokatlov kan bremse lokalt </a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=5"> Varsler fallende interesse fra lokalkretsene: Fra</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=6"> NY Advokat LOV Flere innvendinger mot lovforsla</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=7"> ,, – Det siste kning vi trenger etter fem år </a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=8"> NY Advokat LOV Prisnivået må ned på et fornufti</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=9"> </a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=10"> ▼ Mener politiet holder kortene for tett til bry</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=11"> Media er blitt små etterforskningsenheter, og det</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=12"> Her er 1881– Advokatfirmaet SolbØ på Lysaker ute</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=13"> – Vi får inn samtaler fra hele landet, og Ønsker </a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=14"> International Bar Association (IB</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=15"> Unge bedrifter ±)nNLQHVLVNHEHGULIWHUHUHOGUHHQQ WU</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=16"> Snowden-saken: Store fØlger for advokater – Hverk</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=17"> MØttes til debatt: Fra venstre Mark Stephens, Kje</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=18"> De siste paragrafene i den nye Grunnloven blir ik</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=19"> – Det er både politisk og juridisk uenighet om gr</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=20"> Forventer enorme muligheter i Kina Senioradvokat </a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=21"> Tormod Ludvik Nilsen leder Wikborg Reins Asia-kon</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=22"> ▼ Bruken av sakkyndige Ønskes skjerpet Ti punk</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=23"> dige-sjekk – Jeg gleder meg til å lese rappo</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=24"> ▼ Bruken av sakkyndige Ønskes skjerpet Og her </a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=25"> gslinjene 7. Mandatet 5HWWVRSSQHYQWVDNN\QGLJ %</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=26"> PROFILEN Etter fjorten år som forsker ved Univer</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=27"> – Jeg stod på en slette, var 45 år gammel. Skulle</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=28"> YnUNXOWXUEOLUNYLQQHUIRUWSODJ VRPPHRJXWDJHUHQGHQnU</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=29"> IRUXWVDWWYLUNHUORYHQHWWHUKHQVLNWHQ" WUROOSnID</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=30"> Fri rettshjelp ga innovasjonspris Et gratis rett</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=31"> Advokatdrap ryster danskene Drapet på den danske</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=32"> LIGL liker å se på seg selv som myggen som utford</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=33"> JU§NYTT nr. 10/2014 Advokatbladets fagsider er s</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=34"> JU§NYTT nr. 10/2014 Revisjon av eierseksjonsloven</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=35"> Nye rettslige anfØrsler ved domstolsprØving av li</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=36"> JU§NYTT nr. 10/2014 Oppreisningserstatning til po</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=37"> Korrupsjon – Ruter-dommen HØyesterett avsa 5. sep</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=38"> JU§NYTT nr. 10/2014 ▲ Psykisk helsevern noid p</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=39"> Full seier for Hejes fond Stiftelsestilsynet må b</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=40"> ▼ BransjeundersØkelsen: Kvinnene Fjerning av f</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=41"> Kristine Madsen, partner i Bull & Co og advokat i</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=42"> bØker 42 Tvang i rusfeltet 5HJHOYHUNSUDNVLVRJHU</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=43"> ± 'HW IRUWHOOHVLQQJnHQGH RPODJPHQQHQHV RSSKDYVRVL</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=44"> Kraftig Økning i rettshjelpsbehovet 9nUHQJMHQQRP</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=45"> Bli med der lovene skapes 6QDUWVNDOQ\HPHGOHPPHU</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=46"> Internasjonalt arbeid med mening Jobben som leder</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=47"> Burundi er en innlandsstat, og det var overrasken</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=48"> ID-lØse fortviler Dana Hussein i Aksjonsgruppen f</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=49"> Han kaller seg Dana Hussein, men har egentlig et </a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=50"> Rettssikkerhet i UNE debatt 50 Av Ingunn-Sofie</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=51"> IRUHWDWWDYDGYRNDW+HQQLQJ+DUERUJ LNRQNOXGHUWHPHGDW</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=52"> >>> GHQHYHG$GYRNDWVDPIXQQHWV PHNOLQJVRUGQLQJIRUI</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=53"> Klomsæt har fått tilbake advokatbevillingen 7LOV\</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=54"> ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Planer om </a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=55"> GENERALSEKRETÆREN Styrker satsingen på advokatme</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=56"> f olk og forum </a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=57"> jobbe for yngre advokaters interesser, som utgjØr</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=58"> MEDLEMSNYTT Nyinnmeldte bedriftsadvokater Bertel</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=59"> FOLK OG FORUM Har hjulpet tre tusen krimofre Tek</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=60"> NYTT OM NAVN Advokatfullmektig Ingvill Hellene</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=61"> ▲ Advokat Lars Olav Askheim har sluttet i Advoka</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=62"> FOLK OG FORUM Tordnet mot russisk re</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=63"> FOLK OG FORUM de svakeste gruppene knyttet til </a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=64"> FOLK OG FORUM Spillelisten min MENU </a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=65"> FOLK OG FORUM stsamlingen </a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=66"> Advokat John Christian Elden ble utsatt for storm</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=67"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet Nr 10 2014 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/f06db03c?page=68"> Aktuelt nå! Kursnr. Oktober 2014211 Det å</a>