If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsrapport 2014<br /> Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje<br /> (Kapitalforening)<br /> Afkast med ansvar<br /> Læsevejledning<br /> Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) består af én afdeling. En afdeling<br /> aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskabet viser afdelingens økonomiske udvikling i 2014,<br /> ligesom det giver en status pr. 31. december 2014. I afdelingsberetningen kommenteres afdelingens resultat<br /> for 2014 samt de specifikke forhold, som gælder for afdelingen.<br /> En række forhold beskrives i overordnede afsnit. Blandt andet beskrives den overordnede markedsudvikling<br /> i afsnittet om ”Den globale udvikling”, forventningerne til den kommende periode i afsnittet “Forventninger til<br /> 2015” samt de generelle risici og foreningens risikostyring i afsnittet ”Overordnede risici”. Det anbefales, at<br /> disse afsnit læses i sammenhæng med den specifikke afdelingsberetning<a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=1"> Årsrapport 2014 Investeringsinstitutforeningen No</a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=2"> Læsevejledning Investeringsinstitutforeningen </a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=3"> Indhold Foreningens ledelsesberetning </a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=4"> Årsrapport 2014 | Investeringsinstitutforeningen </a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=5"> Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Port</a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=6"> Årsrapport 2014 | Investeringsinstitutforeningen </a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=7"> Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Port</a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=8"> Årsrapport 2014 | Investeringsinstitutforeningen </a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=9"> Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Port</a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=10"> Årsrapport 2014 | Investeringsinstitutforeningen </a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=11"> Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Port</a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=12"> Årsrapport 2014 | Investeringsinstitutforeningen </a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=13"> Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Port</a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=14"> Årsrapport 2014 | Investeringsinstitutforeningen </a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=15"> Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Port</a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=16"> Årsrapport 2014 | Investeringsinstitutforeningen </a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=17"> Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Port</a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=18"> Årsrapport 2014 | Investeringsinstitutforeningen </a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=19"> Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Port</a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=20"> Årsrapport 2014 | Investeringsinstitutforeningen </a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=21"> Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Port</a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=22"> Årsrapport 2014 | Investeringsinstitutforeningen </a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=23"> Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Port</a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=24"> Årsrapport 2014 | Investeringsinstitutforeningen </a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=25"> Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Port</a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=26"> Årsrapport 2014 | Investeringsinstitutforeningen </a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=27"> Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Port</a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=28"> Årsrapport 2014 | Investeringsinstitutforeningen </a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=29"> Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Port</a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=30"> Årsrapport 2014 | Investeringsinstitutforeningen </a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=31"> Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Port</a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=32"> Årsrapport 2014 | Investeringsinstitutforeningen </a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=33"> Sådan læser du afdelingens regnskab Risikoprofi</a> <a title="2014_aarsrapport_IIFNIP page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/f08a9bbc?page=34"> Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Port</a>