If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> SÄKERHET<br /> Sedan 2005 har<br /> UTBILDNING<br /> TIDNINGEN EL<br /> EN TIDNING FRÅN DITT LOKALA ELFÖRETAG. NUMMER 1:2015 ÅRGÅNG 69<br /> <br /> elnätsföretagen satsat<br /> 50 miljarder på ökad<br /> säkerhet. sidan 8<br /> Frihet och ansvar var två<br /> viktiga skäl till att Hanna<br /> Vikström valde att jobba<br /> med energi. sidan 15<br /> »Snart är mobilen<br /> viktigare än kaffet.«<br /> sidan 13<br /> Säker elförsörjning<br /> livsviktig på sjukhuset<br /> El räddar liv<br /> Nu får<br /> elbilarna<br /> i Sverige allt fler<br /> Ladda mobilen viktigt på fiket | När elen kom till byn | Tokig utan el laddstationer<br /> Prisbelönt dusch<br /> SÄNKT SKATT<br /> PÅ MIKROEL<br /> Nya regler om skattereduktion<br /> av förnybar el trädde i kraft vid<br /> årsskiftet. För mikroproducenter<br /> av energi från sol, vind och vatten<a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=1"> SÄKERHET Sedan 2005 har UTBILDNING TIDNINGEN EL </a> <a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=2"> Prisbelönt dusch SÄNKT SKATT PÅ MIKROEL Nya regl</a> <a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=3"> ENERGILEXIKON 1 kWh (kilowattimme, 1 000 Wh) ko</a> <a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=4"> Livsviktig el på Sunderby sjukhus På ett modernt </a> <a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=5"> Hjärtverksamheten vid Norrbottens läns­ sjukhus i</a> <a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=6"> V ISSTE TT... DU A ...på Sunderby sjukh</a> <a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=7"> På det nya patienthotellet har man kompletterat m</a> <a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=8"> Ökat förtroende för elbranschen ELLJUSSPÅR FÖR </a> <a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=9"> När elen kom till byn Invånarna i den lilla jämtl</a> <a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=10"> NICLAS ÖTER ... EVA FUNCK BESKO Niclas Kindvall</a> <a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=11"> Ända sedan TV­debuten i Björnes magasin i slutet </a> <a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=12"> EVAS SMARTA ENERG T PS m m D m O m m m m m </a> <a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=13"> Kaffe och en laddning, tack! Var tred</a> <a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=14"> Svensk teknik på kungligt vatten UTAN EL INGEN</a> <a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=15"> Drömjobbet I ENERGIBRANSCHEN ”Frihet, ansvar och</a> <a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=16"> Nu får elbilarna allt fler ladd Ännu finns inte t</a> <a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=17"> Har du frågor om el och gas? Ställ din fråga gen</a> <a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=18"> KRYSSET 1:2015 D: LASSE WIDLUND KORSOR Lösningen</a> <a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=19"> NY ELDESIGN FAST SLOW FOOD En stressig vardag</a> <a title="Tidningen El nummer 1 2015 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f0a4d0f9?page=20"> </a>