If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 4–2018<br /> > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER<br /> Kraftfôr til<br /> mjølkekyr<br /> på beite!<br /> Med beitenøkkelen er det enkelt å<br /> velge riktig kraftfôr til beite<br /> NB<br /> M<br /> mm<br /> ! Husk Pluss<br /> ineraltilskudd<br /> til jølkekyr so<br /> får under 5 kg<br /> kraftfôr.<br /> Forventet dagsavdrått<br /> 45<br /> 40<br /> 35<br /> 30<br /> 25<br /> www.fkra.no • www.felleskjopet.no<br /> FORMEL<br /> Energi Premium 70<br /> Energi Premium 80<br /> FORMEL<br /> Energi Premium 90<br /> FORMEL<br /> FORMEL<br /> Elite 70<br /> FORMEL<br /> Favør 80<br /> FORMEL ProFet<br /> Før økt fettprosent<br /> FORMEL<br /> Elite 80<br /> FORMEL<br /> Favør 90<br /> Før økt fettprosent<br /> FORMEL ProFet<br /> FORMEL<br /> Elite 90<br /> Ugjødsla beite/utmark Middels til godt beite Svært godt beite<br /> Kvalitet på beitegraset<br /> 27<<a title="Buskap 04-2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=1"> 4–2018 > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER</a> <a title="Buskap 04-2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=2"> Kraftfôr til mjølkekyr på beite! Med beitenøkkel</a> <a title="Buskap 04-2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=3"> 27 INNHOLD LEDER 4/2018 </a> <a title="Buskap 04-2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=4"> Rasmus Lang-Ree Ansvarlig redaktør rlr@geno</a> <a title="Buskap 04-2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=5"> www.ricardofoto.no Landbruks- og Miljødirektorat</a> <a title="Buskap 04-2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=6"> AVL 4. april ankom de første 14 NRF-kvigene S</a> <a title="Buskap 04-2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=7"> Monobox  Vask av spene, stimulering, melking</a> <a title="Buskap 04-2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=8"> AVL Alternative egenskaper til </a> <a title="Buskap 04-2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=9"> Det er funnet en rekke genmarkører som er assosie</a> <a title="Buskap 04-2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=10"> AVL Verdenskongress i Cecilie Ø</a> <a title="Buskap 04-2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=11"> Grovfôrmangel? Gje dyra dine FiberMix med maxammo</a> <a title="Buskap 04-2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=12"> AVL Nye lynne- og utmjølkingsegenskaper K</a> <a title="Buskap 04-2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=13"> Artikkelforfatteren er ansatt i et prosjekt ved N</a> <a title="Buskap 04-2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=14"> Lely Astronaut A5 Lely mener at friske og stressf</a> <a title="Buskap 04-2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=15"> For å oppnå betydelig lavere totalkostnad per kg </a> <a title="Buskap 04-2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=16"> AVL Kugenotyper bedrer kvaliteten på okse</a> <a title="Buskap 04-2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=17"> Det er undersøkt om genotypeinformasjon fra kyr v</a> <a title="Buskap 04-2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=18"> HELSE OPPFORDRING: </a> <a title="Buskap 04-2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=19"> Markedets mest solide proffhengere gjennom 60 år!</a> <a title="Buskap 04-2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=20"> ØKONOMI Kva verdien er av ei haldbar ku er ei</a> <a title="Buskap 04-2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=21"> har for kort liv Tabell 2. Utrangering og utrang</a> <a title="Buskap 04-2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=22"> VIGNETT ØKONOMI Verdens friskaste ku, </a> <a title="Buskap 04-2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=23"> Den nye milepælen innen melking </a> <a title="Buskap 04-2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=24"> HELSE Olav Østerås Tin</a> <a title="Buskap 04-2018 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=25"> Jurhelsen i en besetning er en svært dynamisk pro</a> <a title="Buskap 04-2018 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=26"> Grunnlaget for livsytelsen legges ved fødsel En g</a> <a title="Buskap 04-2018 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=27"> REPORTASJE Lek med tall Solveig Goplen</a> <a title="Buskap 04-2018 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=28"> REPORTASJE På jakt etter større avlin</a> <a title="Buskap 04-2018 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=29"> Rønningen i Tolga kommune i Hedmark </a> <a title="Buskap 04-2018 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=30"> VIGNETT REPORTASJE På jakt etter størr</a> <a title="Buskap 04-2018 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=31"> VR Hashtag Jureksteriør 119 | Produksjonsindeks 1</a> <a title="Buskap 04-2018 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=32"> REPORTASJE Suksess i grovfôr- S</a> <a title="Buskap 04-2018 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=33"> SMÅSJØVOLDEN I ENGERDAL KOMMUNE I HEDMARK </a> <a title="Buskap 04-2018 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=34"> FÔR Lars Nesheim lars.neshei</a> <a title="Buskap 04-2018 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=35"> Vekstsesongen 2017 var vanskelig i store deler av</a> <a title="Buskap 04-2018 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=36"> FÔR Ragnhild Borchsenius F</a> <a title="Buskap 04-2018 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=37"> FÔR Pressing av rundballer Ragnhild B</a> <a title="Buskap 04-2018 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=38"> FÔR Jan Håvard Kingsrø</a> <a title="Buskap 04-2018 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=39"> gir topp kvalitet påvirke tettheten på ballene. V</a> <a title="Buskap 04-2018 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=40"> ORGANISASJON ÅRSMØTE 2018 Ra</a> <a title="Buskap 04-2018 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=41"> Investering i kjønnssepareringslaboratorium, embr</a> <a title="Buskap 04-2018 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=42"> VIGNETT ORGANISASJON ÅRSMØTE 2018 Høyt </a> <a title="Buskap 04-2018 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=43"> FÔR Potensialet i norsk grasproduksjon er det</a> <a title="Buskap 04-2018 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=44"> Melkekyr på beite på Jønsberg videre­ gående skol</a> <a title="Buskap 04-2018 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=45"> </a> <a title="Buskap 04-2018 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=46"> FORSKJELLIG LESERNES SIDE Buskap vil gjerne</a> <a title="Buskap 04-2018 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=47"> Vi hjelper deg å unngå sporer i mjølka Fôr er ho</a> <a title="Buskap 04-2018 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=48"> Nina Engelbrektson Mjølkeprodusent nina.engel@eni</a> <a title="Buskap 04-2018 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=49"> Så var det likevel ikkje smittsom diaré vi fekk p</a> <a title="Buskap 04-2018 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=50"> TEMA: BEITE Oddbjørn Kval-</a> <a title="Buskap 04-2018 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=51"> strategi lik eller litt i overkant av pris for ko</a> <a title="Buskap 04-2018 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=52"> V I G N E TBTE I T E TEMA: Beitebeviss</a> <a title="Buskap 04-2018 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=53"> HELSE Åse Margrethe Sogstad Spesialve</a> <a title="Buskap 04-2018 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=54"> TEMA: BEITE Beitetildeling, beiteåtf</a> <a title="Buskap 04-2018 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=55"> Stripebeiting var best med omsyn til mjølkeproduk</a> <a title="Buskap 04-2018 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=56"> V I G N E TBTE I T E TEMA: Beitetildel</a> <a title="Buskap 04-2018 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=57"> AT F E R D KUSIGNALER </a> <a title="Buskap 04-2018 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=58"> VIGNETT FORSKJELLIG BUSKAP 50 ÅR Dek</a> <a title="Buskap 04-2018 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=59"> TEMA: BEITE I denne artikkelen retter vi fok</a> <a title="Buskap 04-2018 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=60"> V I G N E TBTE I T E TEMA: Kviger på b</a> <a title="Buskap 04-2018 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=61"> Godt kvigeoppdrett Kvigeoppdrett er en langsiktig</a> <a title="Buskap 04-2018 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=62"> HELSE Sambeiting innebærer smitterisiko og de</a> <a title="Buskap 04-2018 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=63"> i beitesesongen vært eksponert for smitte. Men d</a> <a title="Buskap 04-2018 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=64"> REPORTASJE Rasmus Lang-Ree rl</a> <a title="Buskap 04-2018 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=65"> Mens andre har valgt store investeringer i nytt, </a> <a title="Buskap 04-2018 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=66"> VIGNETT REPORTASJE Nøysom utvikling av</a> <a title="Buskap 04-2018 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=67"> Erlend Skårer er bekymret for følgene av M</a> <a title="Buskap 04-2018 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=68"> FRUKTBARHET Fruktbarhet viktig for </a> <a title="Buskap 04-2018 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=69"> Du tjener minimum 30 kr per ku/kvige per år på fo</a> <a title="Buskap 04-2018 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=70"> VIGNETT FRUKTBARHET Fruktbarhet viktig</a> <a title="Buskap 04-2018 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=71"> B edre helse med Pluss Bolus Pluss Bolus </a> <a title="Buskap 04-2018 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=72"> REPORTASJE Lely har solgt unna grasutstyret o</a> <a title="Buskap 04-2018 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=73"> otisering A5 og ny Juno Den første modellen av </a> <a title="Buskap 04-2018 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=74"> ORGANISASJON MEDLEMSUNDERSØKELSEN 2018 </a> <a title="Buskap 04-2018 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=75"> Andelen båsfjøs er nå nede på 54 prosent og 69 pr</a> <a title="Buskap 04-2018 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=76"> FÔR Stein Jørge</a> <a title="Buskap 04-2018 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=77"> Det å bruke tid og penger på sparringpartner har </a> <a title="Buskap 04-2018 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=78"> AVL Denne metodikken gjør det mulig å inklude</a> <a title="Buskap 04-2018 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=79"> kuas evne til å utnytte grovfôret fôropptaket ti</a> <a title="Buskap 04-2018 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=80"> FORSKJELLIG J U S S PA LT E Det såkalte landbr</a> <a title="Buskap 04-2018 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=81"> AVL Bjørn Johanse</a> <a title="Buskap 04-2018 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=82"> -bonden Redigert av Thor Lindsø | thor.lindso@ka</a> <a title="Buskap 04-2018 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=83"> FORSKJELLIG Dagros </a> <a title="Buskap 04-2018 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=84"> Vi i TINE </a> <a title="Buskap 04-2018 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=85"> SELVLASTENDE, MIDJESTYRT RUNDBALLUTLEGGER Kommer </a> <a title="Buskap 04-2018 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=86"> Medlemsinfo Redigert av eva.husaas@geno.</a> <a title="Buskap 04-2018 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=87"> Er dette ditt marked? Buskap nr 5 kommer ut 03.07</a> <a title="Buskap 04-2018 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/f11ac62e?page=88"> Returadresse: Geno Storhamargata 44 2317 Hamar De</a>