If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 6 Lietuvos pienininkystės atgimimas<br /> 26 Angolos žemės ūkis<br /> 36 Bulvių auginimas Airijoje<br /> 6 26 36<br /> 2013 LIEPA<br /> arimai<br /> Moterys<br /> žemės ūkyje<br /> Nauji vėjai vyrų dominuojamoje<br /> veiklos srityje<br /> REDAKTORIAUS SKILTIS<br /> Gerb. skaitytojau,<br /> Visuomenėje, versle arba kultūroje besikeičiantis moterų vaidmuo pastaruoju metu<br /> yra dažna žiniasklaidos tema. Žemės ūkyje tradicinis moterų vaidmuo buvo palaikyti<br /> ūkininką ir būti kertiniu šeimos verslo akmeniu. Šiandien žemės ūkio pramonės srityje<br /> moterų vaidmuo daug svarbesnis. Pagrindinėje istorijoje papasakosime apie moteris,<br /> kurios vadovauja savo gyvenimui ir savo verslui (14 psl.).<br /> Svarbus leidinio „Arimai“ tikslas visada buvo atnešti atokiose vietovėse dirbančių<br /> ūkininkų gyvenimus iki mūsų skaitytojų slenksčių. Pagrindinė šio leidinio istorija yra<br<a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=1"> 6 Lietuvos pienininkystės atgimimas 26 Angolos </a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=2"> REDAKTORIAUS SKILTIS Gerb. skaitytojau, Visuom</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=3"> arimai | 2.2013 Nr. 8 | Liepa | Deere.com 6 </a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=4"> john Deere koncerne viršuje: R.</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=5"> žinios iš reGionų Lietuva DirvoŽemių r</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=6"> 1 Lietuvos pienininkystės atgimimas Minimalio</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=7"> Lietuva | KaimO atgimimas 2 3 » Šitai</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=8"> 1 2 3 4 1, 4 Daugiakomponenčio galvijų pašaro su</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=9"> » Dabar gyvuliai fermose laikomi nepririšti.« Jon</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=10"> 8R - visapusiškai geresnis DeGALų ekonoMijA </a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=11"> naŠumas 10–15 % našesnis nei panašių parametrų ko</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=12"> „6R DirectDrive“. Ieškomi vairuotojai-bandytojai!</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=13"> tArptAutinės nAujienos nyderLandai TvarTo</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=14"> » Moterys neretai mato dalykus kitaip, mąsto </a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=15"> vedamasis straipsnis 1 Gerhilde Weit nuo 199</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=16"> vedamasis straipsnis N eseni</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=17"> 68 230 stiprus chArAkteris Saros Dawson profesin</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=18"> vedamasis straipsnis ir maisto produktų gamin</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=19"> „John Deere FarmSight“ Naudingos įžvalgos </a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=20"> interviu »Moterų vaidmuo žemės ūkyje </a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=21"> Padidinkite pašarų ruošimo potencialą! il l 27</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=22"> john Deere | pLėtrA Svarbiausia – praktinis</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=23"> » Bet kuriuo metu galėjome kreiptis patarimo į </a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=24"> 100% vairavimo malonumas iki 95 % sumažinama sum</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=25"> ±2,5 cm tikslumas </a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=26"> žALioji revoLiucijA Žemės ūKio aTKūrimas 2</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=27"> Angola Angola, kadaise buvusi didžiausia Afr</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=28"> Angola skAičiAi & fAktAi 1975 m. lapkričio 11-ąją</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=29"> 5 tugališkos kilmės angolietis, gamyklos pas- </a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=30"> Moteris mačete kerta piktžoles senoje Fernando So</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=31"> Pamirškite greičio limitą! Derliaus nuėmimas ga</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=32"> žeMės ūkis ir MoksLAs © INRA/R. Bastien; S</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=33"> Klientai priklauso nuo jūsų kaip rangovo. O jūs g</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=34"> Įspūdinga purškimo kokybė Auto Dilute sistema le</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=35"> Daugiau informacijos suteiks įgaliotas „john Deer</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=36"> 1 1 Šeimos ūkio tikslas – bulvės (iš kair. į deš</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=37"> 2 4 data bei pakuotojo – jų iš vis</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=38"> » Mūsų tikslas – gaminti ne standartinius, o geri</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=39"> Nuolatos reikia perskaičiuoti! žemės ūkis vis la</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=40"> 100 % technikos valdymas „JDLink“: technologi</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=41"> 2 3 1 1 Philippeas Dru: „Investuodami į gen</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=42"> KaimO gyvenimas Meno kūrini</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=43"> Sparčioji pagalba nuimant derlių Kai prireik</a> <a title="furrow_summer2013_Arimai_LIT page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/f13cf62b?page=44"> Prašome grąžinti klaidingai pristatytą žurnalą ad</a>