If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Medlem<br /> Medlemstidning från Norra Skog Nummer 1-2020<br /> Ny förening,<br /> ny framtid<br /> Norra Skog är<br /> medlemmarnas<br /> förening<br /> ”Alla verkar<br /> ”<br /> älska skog<br /> 1<br /> LEDARE<br /> Ny förening<br /> ny framtid<br /> Det har nu gått en tid sedan två skogsägar-<br /> föringar blev en, Norra Skog. Det känns som<br /> att vi har kommit en bra bit på väg in i det<br /> nya. Vi är till ytan landets största skogsägar-<br /> förening som jag tror kommer bli en starkare<br /> och modernare aktör som blir attraktiv för<br /> oss ägare och medlemmar. Den stora geo-<br /> grafin är en utmaning men också en styrka in<br /> i framtiden. Under det förberedande arbetet<br /> inför sammanslagningen så är det lagt stor<br /> vikt vid att vi ska ha en decentraliserad orga-<br /> nisation till förmån för oss medlemmar.<br /> Vi ska kunna känna att Norra Skog finns nära<br /> dig. Det är grunden till att vi har gjort o<a title="Medlem i Norra Skog 1/2020 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f146c03d?page=1"> Medlem Medlemstidning från Norra Skog Nummer 1-20</a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2020 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f146c03d?page=2"> LEDARE Ny förening ny framtid Det har nu gått</a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2020 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f146c03d?page=3"> av en Norrbottnisk lada. Där våra kärnvärden till</a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2020 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f146c03d?page=4"> Norra Skog är medlemmarnas förening Föreningens v</a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2020 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f146c03d?page=5"> Södra Lappland Södra Lappland </a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2020 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f146c03d?page=6"> MIN FÖRENING Utbildning i Coronatider TEXT: MA</a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2020 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f146c03d?page=7"> Den tekniska fusionen dröjer Under vå</a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2020 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f146c03d?page=8"> NÄRINGSPOLITIK Efterfrågar tillväx</a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2020 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f146c03d?page=9"> KRÖNIKA FRÅN BRYSSEL ”Alla verkar älska sko</a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2020 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f146c03d?page=10"> MIN INDUSTRI En ny vassare sågverksstruktur Efter</a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2020 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f146c03d?page=11"> Medlemskap i Norra Skog Alla som äger en skogsf</a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2020 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f146c03d?page=12"> Returadress: Norra Skog Box 4076, 904 03 UMEÅ Di</a>