If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Udvalgsberetning<br /> for fSr – DanSke reviSorer<br /> – Udvalgene udgør det faglige funda-<br /> ment for foreningens arbejde. Uanset om<br /> det handler om den politiske interessevare-<br /> tagelse, faglig support eller de mere udad-<br /> vendte aktiviteter, så er omdrejningspunktet<br /> det arbejde, der løftes i de faglige udvalg”.<br /> Har du råd til, at du eller dine<br /> ansatte bliver syge?<br /> Med en Sygedriftstabsforsikring kan du som medlem<br /> af FSR og Codan kunde sikre din virksomheds<br /> indtjening, selvom du eller en ansat bliver syg.<br /> Sikrer din indtjening og sørger for, at de faste<br /> udgifter bliver betalt<br /> Mulighed for at sikre 100 % af omsætningen<br /> (op til 5 mio kr)<br /> Dækker op til 49 ugers fravær<br /> KontaKt os<br /> på 33 55 33 44 og<br /> hør mere om hvad<br /> en sygedriftstabs­<br /> forsiKring Kan<br /> gøre for dig<br /> Ring 33 55 33 44<br /> … og hør mere<br /><a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=1"> Udvalgsberetning for fSr – DanSke reviSorer </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=2"> Har du råd til, at du eller dine ansatte bliver s</a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=3"> Indhold </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=4"> S. / 4 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=5"> IT Revisor systemet indeholder også XBRL parate r</a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=6"> S. / 6 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=7"> revIsIonsteknIsk Udvalg STATUS 2013 “Læren fr</a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=8"> S. / 8 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=9"> revIsIonsteknIsk Udvalg </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=10"> S. / 10 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=11"> regnskabsteknIsk Udvalg </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=12"> S. / 12 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=13"> regnskabsteknIsk Udvalg </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=14"> S. / 14 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=15"> skatteUdvalget </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=16"> S. / 16 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=17"> myndighedernes side har mange revisorer i det sen</a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=18"> S. / 18 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=19"> etIkUdvalget </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=20"> S. / 20 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=21"> AON TILBYDER FSR-MEDLEMMER FORDELAGTIGE FORSIKRIN</a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=22"> S. / 22 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=23"> er udstedt af Revisortilsynet, som har egne retni</a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=24"> S. / 24 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=25"> Vi hjælper dine kunder til mere overskud og succe</a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=26"> S. / 26 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=27"> det fInansIelle Udvalg </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=28"> S. / 28 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=29"> Vi er interesseret i dine penge! Ja, i dine </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=30"> S. / 30 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=31"> smv-Udvalget </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=32"> S. / 32 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=33"> Pension, der handler om meget mere end Pension </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=34"> S. / 34 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=35"> InformatIkUdvalget </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=36"> S. / 36 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=37"> Kvalitetsstyring til revisorer Kom først over m</a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=38"> S. / 38 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=39"> Csr-Udvalget </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=40"> S. / 40 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=41"> Regnskabsprogram For revisorer og bogholdere Vi</a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=42"> S. / 42 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=43"> Udvalget for revIsIon af offentlIg vIrksomhed </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=44"> S. / 44 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=45"> TIMEVIEW ® – REVISORERNES CRM SYSTEM FYLDER 3 ÅR </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=46"> S. / 46 </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=47"> BØRSUDVALGET </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=48"> S. / 48 STATUS </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=49"> KVALITET ER IKKE KUN ET SPØRGSMÅL OM DEN RETTE VI</a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=50"> S. / 50 STATUS </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=51"> KVALITETSUDVALGET </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=52"> S. / 52 STATUS </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=53"> Én samlet løsning der dækker hele vejen</a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=54"> S. / 54 STATUS </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=55"> EFTERUDDANNELSESUDVALGET </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=56"> NAV365 FremtideNs økoNomistyriNg til små og melle</a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=57"> SR-AKADEMIUDVALGET </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=58"> S. / 58 STATUS </a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=59"> revisor informatiks xbrl-tool - det kraftfulde væ</a> <a title="Udvalgsberetningen STATUS, 2013 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/f161913d?page=60"> Udvidet gennemgang og Review Dine faglige værktØ</a>