If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> STRIKKET PROFILERING SOM VARMER<br /> Seger er et varemerke tilknyttet absolutt hØyeste kvalitet og komfort. Takket være mangeårig<br /> proffesjonalitet og permanente produktutviklere har Seger kunnet ta sin hØye posisjon på markedet.<br /> Seger jobber i hovedsak med usprayet og håndplukket bomull – en ekstra langfibret bomull som gir<br /> ett sterkt og motstandsdyktig garn.<br /> Takket være dette har Seger fått merket sine strØmper med Svanen/EU-blomsten. Man kan med<br /> andre ord stolt velge Seger som sin leverandØr av strikkede kvalitetsprodukter.<br /> VED ORDREBESTILLING AV SPESIALDESIGN,<br /> HUSK:<br /> s$571502'(//<br /> s)$5*(<br /> s$17$// 0,1$17$/67.675803250,1673$567µ55(/6(<br /> s3/$66(5,1*67µ55(/6(2*)$5*( 306 3¢,11675,..<br /> s/2*2,9(.725,6(57(36)250$7-3*<br /> PRISENE I DENNE BROSJYREN ER CA. PRISER OG GJELDER TIL OG MED DEN 31/12 2013<br /> (LOKALE AVVIKELSER KAN FOREKOMME). MVA OG FRAKT TILKOMMER.<br /> VI RESERVERER OSS FOR VALUTAFORAND<a title="Seger_2013_NOR page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f170f1b9?page=1"> STRIKKET PROFILERING SOM VARMER</a> <a title="Seger_2013_NOR page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f170f1b9?page=2"> Seger er et varemerke tilknyttet absolutt hØyeste</a> <a title="Seger_2013_NOR page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f170f1b9?page=3"> </a> <a title="Seger_2013_NOR page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f170f1b9?page=4"> ),1675,..(7 Finstrikket akryllue med 6-sØmstopp </a> <a title="Seger_2013_NOR page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f170f1b9?page=5"> Nyhet! +(/,6.,0(''86. +(/,6.,87(1'</a> <a title="Seger_2013_NOR page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f170f1b9?page=6"> '5(66675µ03(3 Finstrikket, smidig sport og friti</a> <a title="Seger_2013_NOR page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f170f1b9?page=7"> Special strØmper Nyhet! +$/9)5277¦675µ03(3</a> <a title="Seger_2013_NOR page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f170f1b9?page=8"> Seger supporter /8( Glattstrikket lue i ak</a>