If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 1<br /> ÅRSBERETNING<br /> OG REGNSKAP 2014<br /> 2<br /> Innhold<br /> Avl som gir merverdi 4–5<br /> Eierorganisasjon og kommunikasjon 6–8<br /> Avl 10–13<br /> NRF-eliteokser brukt i 2014 14–15<br /> Marked Norge 16–18<br /> Produksjon 18<br /> Geno Global as med datterselskaper 19<br /> SpermVital as 20<br /> Cryogenetics as 21<br /> Organisasjonskart – Geno konsern 22<br /> Eieroversikt datterselskap 23<br /> Økonomi og personal 24–25<br /> Årsregnskap 2014 – Geno konsern 26–37<br /> Revisjonsberetnin<a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=1"> 1 </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=2"> 2</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=3"> Innhold Avl som gir merverdi </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=4"> 4 Avl som gir merverdi 2014 har vært et </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=5"> Besetningen til Jusuf Arifagic i Bosnia med 400 r</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=6"> 6 Eierorganisasjon og kommunikasjon HØri</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=7"> 7 flytting av hovedkontoret, noe som med- fØre</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=8"> 8 Miss </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=9"> </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=10"> 10 Avl Ny skreddersydd SNP-chip utviklet </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=11"> 11 </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=12"> men også for disse var sikkerheten på genomiske a</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=13"> Avlsmessig utvikling FRUKTBARHET 106 104 1</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=14"> NRF-eliteokser brukt i 2014 10</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=15"> 10918 Val </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=16"> 16 Marked Norge Marked Norge har i beretn</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=17"> 17 </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=18"> 18 fra produsenten. Programmet har fått nytt </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=19"> 19 dere alternative produksjonsmuligheter for</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=20"> 20 SpermVital as 2014 vil bli stående som</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=21"> 21 Cryogenetics as Cryogenetics har forts</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=22"> Geno SA, konsern og tilknyttede selskap </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=23"> 23 Eieroversikt datterselskap og tilknyttede </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=24"> 24 Økonomi og personal Det er solgt totalt</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=25"> 25 Datterselskaper og investeringer Geno Glob</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=26"> 26 Årsregnskap 2014 Geno konsern</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=27"> 27 RESULTATREGNSKAP 2014 (alle tall i tusen k</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=28"> 28 BALANSE PR. 31.12.2014 (alle tall i tusen kr</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=29"> 29 Morselskapet </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=30"> 30 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (alle tall i tusen </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=31"> 31 NOTER NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregns</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=32"> 32 NOTE 2 SPESIFIKASJON AV SALGSINNTEKTER (All</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=33"> 33 NOTE 5 PENSJONSNOTE 2014 Pensjonsordninge</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=34"> 34 NOTE 6 ANLEGGSMIDLER MOR Transport- </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=35"> 35 NOTE 8 VARER GENO MOR 31.12.14 31.</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=36"> 36 NOTE 13 TILKNYTTEDE SELSKAPER/DATTERSELSKAPE</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=37"> 37 2014 2013 31.12.13 Forskjeller</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=38"> 38 REVISJONSBERETNING</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=39"> 39 Statistikk 2014 TABELL 1. MEDLEMMER 2014 Fy</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=40"> 40 TABELL 3. OVERSIKT OVER INNKJØPTE KALVER TIL</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=41"> 41 TABELL 4. OMFANGET AV AVKOMSGRANSKINGENE Gra</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=42"> 42 TABELL 6. BRUKEN AV KJØTTFERASER 2013/2014 </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=43"> 43 Simmental Limousin Andre kjØttf</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=44"> 44 TABELL 9. 1. GANGS INS., OMLØPSPROSENT 0–4 </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=45"> 45 TABELL 11. ANTALL INSEMINASJONER PER PÅBEGY</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=46"> 46 TABELL 13. ANTALL 1. GANGSINSEMINASJONER 20</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=47"> 47 April Mai Juni Juli Aug</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=48"> </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=49"> 49 TILLITSVALGTE Utsendinger merket med </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=50"> </a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=51"> www.geno.no</a> <a title="A&#778;rsberetning og regnskap Geno SA 2014 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a8d1f8?page=52"> 52 </a>