If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Halvårsrapport 2014<br /> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)<br /> Afkast med ansvar<br /> Læsevejledning<br /> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) består af én afdeling. En afdeling aflægger<br /> separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskabet viser afdelingens økonomiske udvikling i 1. halvår 2014,<br /> ligesom det giver en status pr. 30. juni 2014. I afdelingsberetningen kommenteres afdelingens resultat for<br /> 1. halvår 2014 samt de specifikke forhold, som gælder for afdelingen.<br /> Vi har valgt at beskrive den overordnede markedsudvikling i afsnittet om ”Den globale udvikling” samt de<br /> generelle risici og foreningens risikostyring i afsnittet ”Overordnede risici”. Vi anbefaler, at disse afsnit læses<br /> i sammenhæng med den specifikke afdelingsberetning på de følgende sider for samlet set at få et fyldest-<br /> gørende billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der påvirker afdelingen.<<a title="2014_halvaar_HFNIP page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=1"> Halvårsrapport 2014 Hedgeforeningen Nordea Invest</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=2"> Læsevejledning Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=3"> Indhold Foreningens ledelsesberetning </a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=4"> Halvårsrapport 2014 | Hedgeforeningen Nordea Inve</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=5"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=6"> Halvårsrapport 2014 | Hedgeforeningen Nordea Inve</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=7"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=8"> Halvårsrapport 2014 | Hedgeforeningen Nordea Inve</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=9"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=10"> Halvårsrapport 2014 | Hedgeforeningen Nordea Inve</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=11"> </a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=12"> Halvårsrapport 2014 | Hedgeforeningen Nordea Inve</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=13"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=14"> Halvårsrapport 2014 | Hedgeforeningen Nordea Inve</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=15"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=16"> Halvårsrapport 2014 | Hedgeforeningen Nordea Inve</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=17"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=18"> Halvårsrapport 2014 | Hedgeforeningen Nordea Inve</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=19"> Påtegning </a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=20"> Halvårsrapport 2014 | Hedgeforeningen Nordea Inve</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=21"> Afdelingsberetning og halvårsregnskab Fleksibel</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=22"> Halvårsrapport 2014 | Hedgeforeningen Nordea Inve</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=23"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=24"> Halvårsrapport 2014 | Hedgeforeningen Nordea Inve</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=25"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=26"> Halvårsrapport 2014 | Hedgeforeningen Nordea Inve</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=27"> Sådan læser du afdelingens regnskab Risikoprofi</a> <a title="2014_halvaar_HFNIP page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1a994ee?page=28"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a>