If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsberättelse<br /> 2021<br /> Norra Skogs årsberättelse 2021 1<br /> 2<br /> INNEHÅLL<br /> Ur innehållet<br /> Inledning sid 3–5<br /> Året i korthet 6–7<br /> Skog och virke 8–13<br /> Norra Timber 14–17<br /> Medlemmar 18–19<br /> Näringspolitik 20–21<br /> Stödjande funktioner 22–23<br /> Förvaltningsberättelse 24–29<br /> Styrelse 30<br /> Resultat-, balansräkningar och noter 31–41<br /> Styrningsrapport 42–49<br /> Revisionsberättelse 50–51<br /> Fem års sammandrag 52<br /> Ordförklaringar 53<br /> Sbo-ledamöter 54–55<br<a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=1"> Årsberättelse 2021 Norra Skogs årsberättelse 2</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=2"> 2 INNEHÅLL Ur innehållet Inledning </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=3"> INLEDNING Bra start för Norra Skog Vi kan nu sum</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=4"> INLEDNING ökat jämfört med året innan tro</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=5"> den som inte kan avverka sin skog. Föreningen sat</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=6"> ÅRET I KORTHET Verksamhetsåret 2021 i korthet Hö</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=7"> Övriga externa Övriga rörelse- </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=8"> SKOG OCH VIRKE En levererad kubikmeter till Norr</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=9"> SKOG OCH VIRKE Skogsägar- strategi Skogsägar- </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=10"> SKOG OCH VIRKE Fastställ lämplig åtgärd och tidpu</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=11"> SKOG OCH VIRKE valtnin</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=12"> SKOG OCH VIRKE • Virkesmarknad Stärkt position </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=13"> Höjda timmer- priser Flera finpappersb</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=14"> NORRA TIMBER Ett utmanande år med stark marknads</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=15"> har en av Sveriges modernaste anläggningar för pr</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=16"> NORRA TIMBER arbetet är i den n</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=17"> NORRA TIMBER optimering och vär</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=18"> MEDLEMMAR Det är medlemmarna som utgör föreninge</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=19"> MEDLEMMAR 15 832 miljoner se</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=20"> NÄRINGSPOLITIK Kampen om skogen fortsätter Norr</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=21"> utredningsdirektivet. Om alla förslag i utredning</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=22"> STÖDJANDE FUNKTIONER • Ekonomi, HR, IT, Kommunika</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=23"> plattformen ska tas i drift. Idrifttagningen sker</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=24"> FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse fö</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=25"> möjligheten att erbjuda digitala affärsmöten samt</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=26"> FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE til</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=27"> FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE att</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=28"> FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Eget kapital</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=29"> utformas och tillämpas. Till exempel riskerar Sko</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=30"> STYRELSE Norra Skogs styrelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=31"> RESULTATRÄKNINGAR Resultaträkning 2021-01-01–202</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=32"> Balansräkningar • Tillgångar Balansräkningar 20</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=33"> Balansräkningar • Eget kapital och skulder Bala</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=34"> Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys (tusental kr</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=35"> Noter till resultat- och balansräkningar Noter m</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=36"> Noter till resultat- och balansräkningar Not 1 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=37"> Noter till resultat- och balansräkningar Not 4 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=38"> Noter till resultat- och balansräkningar Balansr</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=39"> Noter till resultat- och balansräkningar Not 10</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=40"> Noter till resultat- och balansräkningar Not 16</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=41"> Övriga noter Ställda säkerheter För egna skulde</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=42"> STYRNINGSRAPPORT • SKOGSÄGARNA NORRA SKOG EKONOMI</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=43"> SKOGSÄGARNA NORRA SKOG EKONOMISK FÖRENING • STYRN</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=44"> Förenings- demokrati i centrum priserbjudand</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=45"> Kod för Utveck- förenings- </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=46"> STYRNINGSRAPPORT • SKOGSÄGARNA NORRA SKOG EKONOMI</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=47"> SKOGSÄGARNA NORRA SKOG EKONOMISK FÖRENING • STYRN</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=48"> STYRNINGSRAPPORT • SKOGSÄGARNA NORRA SKOG EKONOMI</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=49"> SKOGSÄGARNA NORRA SKOG EKONOMISK FÖRENING • STYRN</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=50"> Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Skog</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=51"> ningen återger de underliggande transaktionerna o</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=52"> Fem års sammandrag, koncern Fem års sammandrag K</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=53"> Ordförklaringar Ordförklaringar Anl</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=54"> SBO – LEDAMÖTER Skogsbruksområden (Sbo) Förtroen</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=55"> SBO – LEDAMÖTER Jämtland 35. Berg </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2021 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ac9f2a?page=56"> B Posttidning B Bilaga medföljer. Returer till: </a>