If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsrapport 2016<br /> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje<br /> (Kapitalforening)<br /> Læsevejledning<br /> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) består af én afdeling. En afdeling aflægger<br /> separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskabet viser afdelingens økonomiske udvikling i 2016, ligesom det<br /> giver en status pr. 31. december 2016. I afdelingsberetningen kommenteres afdelingens resultat for 2016 samt de<br /> specifikke forhold, som gælder for afdelingen.<br /> En række forhold beskrives i overordnede afsnit. Blandt andet beskrives den overordnede markedsudvikling i<br /> afsnittet om ”Den globale udvikling”, forventningerne til den kommende periode i afsnittet “Forventninger til<br /> 2017” samt de generelle risici og foreningens risikostyring i afsnittet ”Overordnede risici”. Det anbefales, at disse<br /> afsnit læses i sammenhæng med den specifikke afdelingsberetning på de følgende sider for samlet set at få et<br /> fyld<a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=1"> Årsrapport 2016 Hedgeforeningen Nordea Invest Po</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=2"> Læsevejledning Hedgeforeningen Nordea Invest </a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=3"> Indhold Foreningens ledelsesberetning </a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=4"> Årsrapport 2016 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=5"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=6"> Årsrapport 2016 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=7"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=8"> Årsrapport 2016 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=9"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=10"> Årsrapport 2016 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=11"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=12"> Årsrapport 2016 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=13"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=14"> Årsrapport 2016 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=15"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=16"> Årsrapport 2016 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=17"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=18"> Årsrapport 2016 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=19"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=20"> Årsrapport 2016 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=21"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=22"> Årsrapport 2016 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=23"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=24"> Årsrapport 2016 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=25"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=26"> Årsrapport 2016 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=27"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=28"> Årsrapport 2016 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=29"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=30"> Årsrapport 2016 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=31"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=32"> Årsrapport 2016 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=33"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=34"> Årsrapport 2016 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=35"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=36"> Årsrapport 2016 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=37"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=38"> Årsrapport 2016 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=39"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=40"> Årsrapport 2016 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=41"> Sådan læser du afdelingens regnskab Risikoprofi</a> <a title="2016_Aarsrapport_HFNIP page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/f429f838?page=42"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a>