If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 1<br /> Norrländska<br /> trävaror av<br /> högsta kvalitet<br /> Norra är ett expanderande skogsföretag som ägs<br /> av 17 000 privata skogsägare i norra Sverige. Den<br /> skogliga organisationen omfattar åtta virkesområden,<br /> från Ångermanland i söder till Tornedalen i norr.<br /> Koncernen omsätter närmare två miljarder kronor och<br /> har cirka 350 anställda. Därtill sysselsätter koncernen<br /> ungefär lika många personer i skogsentreprenad och<br /> transporttjänster. Den totala virkesfångsten uppgår till<br /> cirka två miljoner fastkubikmeter.<br /> Norra Timber® är ett registrerat varumärke som ägs av Norra<br /> Skogsägarna. Med tillgång till medlemmarnas samlade skogs­<br /> innehav och en egen heltäckande skoglig produktionsorganisa­<br /> tion, är Norra en oberoende aktör<br /> med full kontroll på råvaran.<br /> Därför klarar vi att uppfylla<br /> kundernas olika önskemål.<br /> Po<br /> l rcirkeln<br /> a<br /> Kåge<br /> Sävar<br <a title="Norra Timber 2017 SV page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4399bb8?page=1"> 1</a> <a title="Norra Timber 2017 SV page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4399bb8?page=2"> Norrländska trävaror av högsta kvalitet Norra är</a> <a title="Norra Timber 2017 SV page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4399bb8?page=3"> Inom Norra Timber arbetar vi målmedvetet med prod</a> <a title="Norra Timber 2017 SV page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4399bb8?page=4"> Trä – ett förnybart material för framtiden Trä </a> <a title="Norra Timber 2017 SV page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4399bb8?page=5"> Med utvalda kunder i fokus Det norska byg</a> <a title="Norra Timber 2017 SV page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4399bb8?page=6"> Svensk träindustri när den är som bäst Inom Norr</a> <a title="Norra Timber 2017 SV page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4399bb8?page=7"> Kontakta oss för mer information Norra Timber är</a> <a title="Norra Timber 2017 SV page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4399bb8?page=8"> Foto: Calle Bredberg, Jostein Skeidsvoll (sid 1) </a>