If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 1<br /> Vi uppfinner<br /> framtiden<br /> Hållbarhetsredovisning 2017<br /> 2<br /> Hållbarhetsredovisning 2017<br /> Styrelsen och verkställande direktören för<br /> Norra Skogsägarna ekonomisk förening,<br /> organisationsnummer 794000-2665, inbjuder till<br /> läsning av föreningens första hållbarhetsredovisning.<br /> Redovisningen gäller för verksamhetsåret 2017 och<br /> omfattar både koncernen och moderföretaget.<br /> Produktion: Norras kommunikationsavdelning.<br /> Layout, illustrationer och grafer:<br /> Gunilla Guldbrand, Guldbrand & Guldbrand AB.<br /> Fotografer: Mikael Lundgren och Calle Bredberg.<br /> Omslagsfoto: Mikael Lundgren.<br /> 3<br /> Innehåll sida<br /> Syfte och ambition _______________________________ 5<br /> Affärsmodell ____________________________________ 7<br /> Intressenter och väsentlighetsanalys ________________ 9–11<br /> Intressedialog ___________________________________ <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=1"> 1 Vi uppfinner framtiden Hållbarhetsredovisn</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=2"> 2 </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=3"> Styrelsen och verkställande direktören för Norra </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=4"> 4 ”Vi bidrar till lösningen på klimatfrågan ge</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=5"> Syfte och ambition 5 Syfte och ambition </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=6"> 6 ”Norra jobbar i största möjliga mån utifrån g</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=7"> Affärsmodell Som skogsägarförening står medlemma</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=8"> 8 ”Vi är måna om att bedriva goda affärer och </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=9"> Intressenter och väsentlighetsanalys 9 In</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=10"> 10 ”Norra uppfinner framtiden för ett fritt, lö</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=11"> Intressenter och väsentlighetsanalys 11 No</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=12"> 12 ”Framtidens hållbara produkter växer i skoge</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=13"> Norras policys 13 Norras policys – Klimat </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=14"> 14 Norras policys Tabel</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=15"> Norras policys 15 Norras policys – Hållbar</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=16"> 16 Norras policys Norras policys – Socialt</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=17"> Tabell, socialt ansvar Norras väsentliga hållbarh</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=18"> 18 </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=19"> Norras policys 19 Norras policys – Mångfal</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=20"> 20 Norras policys Norras aktiviteter för m</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=21"> Norras policys 21 </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=22"> 22 Norras policys Norras policys – etiskt </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=23"> Tabell, etiskt ansvar och biologisk mångfald Nor</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=24"> 24 ”Norra arbetar för ett jämställt skogsägande</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=25"> Viktiga nyckeltal 25 Viktiga mål och utfal</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=26"> 26 ”Vi bidrar till lösningen på klimatfrågan ge</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=27"> Risker och riskhantering 27 Risker och ris</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=28"> 28 Risker och riskhantering ker, klimat och</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=29"> Risker och riskhantering 29 Operationella-</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=30"> 30 ”Vi har ett stort ansvar att bruka skogen ut</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=31"> Avslutning 31 Skogsbruk i ständig förbättr</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/f46f8d6b?page=32"> www.norra.se</a>