If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 5E sErijos<br /> 3 cilindrų traktoriai<br /> nuo 55 iki 75 AG (97/68EC)<br /> 2|<br /> JŪSų iŠtikiMaS<br /> PartnEriS<br /> Rinkitės geriausią, net jeigu Jūsų ūkis nėra didelis. Būtent Jums John Deere<br /> sukūrė naująjį 5E serijos 3 cilindrų traktorių. Įdėjome daug pastangų kurdami<br /> nepriekaištingą traktorių, pritaikytą nedideliems galvijų ūkiams, ganykloms,<br /> smulkiems ūkiams, bei ūkiams kuriuose dirbama ne visą darbo dieną.<br /> Šie traktoriai sukurti taip, kad atitiktų tuos pačius standartus, kaip ir visi didieji<br /> John deere traktoriai, todėl galite neabejoti, kad šis traktorius pasižymės tokiu pat<br /> našumu, patikimumu ir efektyvumu, kaip ir didieji John deere modeliai. Mes tikime, kad<br /> net ir nedideli darbai Jums yra tokie pat svarbūs ir turi būti atlikti taip pat kokybiškai kaip<br /> ir didieji darbai. Visą laiką.<br /> | 3<br /> turinys<br /> Įvadas ...............................................................................<a title="34AG.2016.104186.01_LIT_LT page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4e4d66b?page=1"> 5E sErijos 3 cilindrų traktoriai nuo 55 iki 7</a> <a title="34AG.2016.104186.01_LIT_LT page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4e4d66b?page=2"> 2| JŪSų iŠtikiMaS PartnEriS Rinkitės geriausią</a> <a title="34AG.2016.104186.01_LIT_LT page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4e4d66b?page=3"> | 3 turinys Įvadas .................</a> <a title="34AG.2016.104186.01_LIT_LT page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4e4d66b?page=4"> 4| Kompaktiški ir manevringi 5E serijos traktori</a> <a title="34AG.2016.104186.01_LIT_LT page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4e4d66b?page=5"> | 5 Elektroninė greito pakėlimo ir </a> <a title="34AG.2016.104186.01_LIT_LT page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4e4d66b?page=6"> 6| aUkŠČiaUSioS klaSĖS koMFortaS nEdi</a> <a title="34AG.2016.104186.01_LIT_LT page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4e4d66b?page=7"> Patogus valdymas lengvai suprantami ir valdomi pr</a> <a title="34AG.2016.104186.01_LIT_LT page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4e4d66b?page=8"> 8| naŠUMaS UŽ PriEinaMĄ kainĄ Visus pagrindini</a> <a title="34AG.2016.104186.01_LIT_LT page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4e4d66b?page=9"> Elektrohidraulinis reversas Elektrohindraulinio r</a> <a title="34AG.2016.104186.01_LIT_LT page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4e4d66b?page=10"> 10 | GalinGa HidraUlika Hidraulika - kiekv</a> <a title="34AG.2016.104186.01_LIT_LT page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4e4d66b?page=11"> | 11 </a> <a title="34AG.2016.104186.01_LIT_LT page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4e4d66b?page=12"> 12 | idEalUS DEriNYs „John Deere“ frontalini</a> <a title="34AG.2016.104186.01_LIT_LT page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4e4d66b?page=13"> | 13 </a> <a title="34AG.2016.104186.01_LIT_LT page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4e4d66b?page=14"> 14 | Techniniai duomenys VARIKLIS </a> <a title="34AG.2016.104186.01_LIT_LT page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4e4d66b?page=15"> | 15 VARIKLIS </a> <a title="34AG.2016.104186.01_LIT_LT page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4e4d66b?page=16"> notHinG rUnS likE a dEErE. „John deere“ ir “doJU</a>