If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
2018<br /> VD har ordet<br /> AB Vitaby Snickerifabrik har funnits i Vitaby sedan 1917 och varit i<br /> fam. Anderssons ägo sedan 1945 då Sven Andersson köpte företaget.<br /> Sven Anderssons söner Sven-Ove och Gert tog över företaget 1975<br /> då man på allvar började tillverka trätrappor, dess för innan tillverka-<br /> de man allt som gick att tillverka i trä, men Sven Andersson hade<br /> kommit på ett bra system för att rita upp trappor som sedan har förts<br /> i arv i 3 generationer.<br /> En kunskap som är viktig trots att vi lever i dataåldern.<br /> Sven-Oves son Paul tog över företaget 2000 och har fortsatt med<br /> utvecklingen mot dataåldern där vi idag är långt framme.<br /> Vi vill gärna vara det lilla företaget med de stora resurserna och de<br /> mycket kunniga medarbetarna som kan trappor. På det viset är vi<br /> mycket flexibla med korta beslutsvägar.<br /> 1994 började vi konstruera alla trappor med hjälp av CAD program<br /> (Compass Software) s<a title="Brochyr 2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=1">2018</a> <a title="Brochyr 2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=2"> VD har ordet AB Vitaby Snickerifabrik har funnit</a> <a title="Brochyr 2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=3"> Sida 15 Trappa med underl</a> <a title="Brochyr 2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=4"> Sida 15 Trappa med underliggande v</a> <a title="Brochyr 2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=5"> Ståltrappor. Ståltrappor som tillverkas till- </a> <a title="Brochyr 2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=6"> Sida 15 Trappa med f</a> <a title="Brochyr 2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=7"> Räcke Skumparp Trappa i gråmålad ton för </a> <a title="Brochyr 2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=8"> Sida 15 </a> <a title="Brochyr 2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=9"> Sida 15 </a> <a title="Brochyr 2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=10"> Sida 15 </a> <a title="Brochyr 2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=11"> Sida 15 </a> <a title="Brochyr 2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=12"> Sida 15 Trappa </a> <a title="Brochyr 2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=13"> Sida 15 Trappa i vitt och v</a> <a title="Brochyr 2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=14"> Sida 15 Trappa i klarlackad as</a> <a title="Brochyr 2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=15"> Sida 15 Balktrappa med svartnå</a> <a title="Brochyr 2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=16"> Sida 15 </a> <a title="Brochyr 2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=17"> Sida 15 Sala räck</a> <a title="Brochyr 2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=18"> Sida 15 </a> <a title="Brochyr 2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=19"> Sida 15 Sala Oljad ektrappa med liggand</a> <a title="Brochyr 2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=20"> Sida 15 Glas rä</a> <a title="Brochyr 2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=21"> Sida 15 Special räcke Trapp</a> <a title="Brochyr 2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=22"> Sida 15 Special räcke</a> <a title="Brochyr 2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=23"> Sida 15 Special rä</a> <a title="Brochyr 2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=24"> Sida 15 Räcke M</a> <a title="Brochyr 2018 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=25"> Sida 15 Glas rä</a> <a title="Brochyr 2018 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=26"> Sida 15 </a> <a title="Brochyr 2018 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=27"> Sida 15 </a> <a title="Brochyr 2018 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=28"> Sida 15 Räcke Sala Trap</a> <a title="Brochyr 2018 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=29"> Sida 3 </a> <a title="Brochyr 2018 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=30"> Sida 4 Räcke Sala rund Trappa av klarlacka</a> <a title="Brochyr 2018 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=31"> Sida 5 </a> <a title="Brochyr 2018 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=32"> Sida 6 Räcke Sala Trappa av</a> <a title="Brochyr 2018 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=33"> Sida 7 Räcke Sala rund Trappa av oljad e</a> <a title="Brochyr 2018 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=34"> Sida 8 Räcke Göteborg </a> <a title="Brochyr 2018 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=35"> Sida 9 </a> <a title="Brochyr 2018 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=36"> Sida 10 </a> <a title="Brochyr 2018 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=37"> Sida 11 Räcke Sala rund Trappa av k</a> <a title="Brochyr 2018 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=38"> Sida 12 </a> <a title="Brochyr 2018 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=39"> Sida 13 Räcke Sala Trappa av klarlacka</a> <a title="Brochyr 2018 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=40"> Sida 14 Räcke Skumparp </a> <a title="Brochyr 2018 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=41"> Sida 15 Räcke Ädel Här i kla</a> <a title="Brochyr 2018 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=42"> Sida 16 FURU GRÖNKVIST </a> <a title="Brochyr 2018 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/f508fbb8?page=43"> REFERENSER </a>