If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Å leve med lungesykdom<br /> Landsforeningen for hjerte- og lungesyke<br /> Teksten er basert på en tidligere<br /> utgave av “Å leve med lungesykdom”,<br /> skrevet av Hanna Hånes, og er<br /> omarbeidet og tilrettelagt av Ellen<br /> Stai i samarbeid med LHL (2004).<br /> Konsulenter: Fysioterapeut Agnete<br /> Hagelsteen Dalelid, psykolog<br /> Turid Dager, seksjonsoverlege<br /> Lars Morland, spesialist i lungesyk-<br /> dommer/indremedisin administre-<br /> rende direktør Olav Kåre Refvem og<br /> andre fagfolk ved Glittreklinikken.<br /> Illustrasjoner:<br /> Medisinsk illustratør Ane Reppe<br /> Foto: Svein Brimi<br /> Design: RBG<br /> Trykk: GRØSET™<br /> Postboks 4375 Nydalen<br /> 0402 Oslo<br /> Telefon 22 79 93 00<br /> Telefaks 22 22 50 37<br /> e-post: post@lhl.no<br /> Les mer om lungesykdom på<br /> våre nettsider: lhl.no<br /> Innhold<br /> Å leve med sykdommen 3<br /> Astma og kronisk obstruktiv<br /> lunge<a title="&Aring; leve med lungsykdom page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=1"> Å leve med lungesykdom </a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=2"> Teksten er basert på en tidligere utgave av “Å </a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=3"> Å leve med sykdommen Når du får diagnosen kronis</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=4"> Astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) </a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=5"> Friskt lungevev Emfyse</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=6"> En ny hverdag Å få diagnosen kronisk lungesykdo</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=7"> Å snakke med andre i samme situasjon gjør det let</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=8"> De minste beholderne veier i underkant av 2 kilo.</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=9"> Hvordan klare det som før var en selvfølge? Mange</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=10"> informasjon om sykdommen, aktuelle trygdeordninge</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=11"> Familien trenger også tid til å venne seg til syk</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=12"> Sex Hos både kvinner og menn kan lungesyk- dommen</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=13"> Miljø, levesett og medisiner Tre forhold er vik</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=14"> God fysisk form øker livskvaliteten. Fysis</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=15"> Slik bruker du pusten Lungepasienter bør få hjel</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=16"> Fjerning av slim 1. Finn en god hvilestilling so</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=17"> Du vil ha glede av regelmessige avslap- ning</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=18"> Sats på trening som du liker. Fysisk aktivitet </a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=19"> Det er også viktig at du tar hensyn til dagsforme</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=20"> Et godt kosthold med mye frukt og grønnsaker er m</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=21"> Til LHLs lungeklinikk, Glittreklinikken, kommer d</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=22"> Legemidler Astma er en betennelsestilstand, og d</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=23"> I en Bodybox måles blant annet motstanden i pasie</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=24"> Alvorlig forverring og sterk åndenød: Ved slike e</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=25"> tre måneder med pusteprøve før og etter for å se </a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=26"> De enkelte medisinene Bronkieutvidende medisine</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=27"> I Norge selges i dag inhalasjonssteroider me</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=28"> Har du tatt steroider i tablettform i leng- </a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=29"> Alternativ medisin Mange prøver alternativ medisi</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=30"> Dine rettigheter som pasient • Dine rettigheter </a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=31"> Ordliste - Forklaring på noen ord og uttrykk Alv</a> <a title="&Aring; leve med lungsykdom page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/f527c87d?page=32"> Din livskvalitet vil bli forbedret ved bruk av vå</a>