If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 1<br /> Nord-Svensk<br /> trevarer av<br /> høyeste kvalitet<br /> Norra er et ekspanderende skogsselskap som<br /> eies av 17 000 private skogseiere i Nord-Sverige.<br /> Skogsorganisasjonen omfatter åtte virksomhetsområder,<br /> fra Ångermanland i sør til Tornedalen i nord. Konsernet<br /> omsetter for nærmere to milliarder Svenske kroner og<br /> har ca. 350 ansatte. I tillegg sysselsetter konsernet<br /> omtrent like mange personer innen skogsentreprenører<br /> og transporttjenester. Det totale virkesforbruket utgjør<br /> ca. 2 millioner fastkubikkmeter.<br /> Norra Timber® er et registrert varemerke som eies av Norra<br /> Skogsägarna. Med tilgang til medlemmenes samlede skogsareal<br /> og en egen komplett skogsorganisasjon, er Norra en uavhengig<br /> aktør med full kontroll på råvaren.<br /> Ut fra dette klarer vi å oppfylle<br /> kundenes ulike behov.<br /> Po<br /> l rsirkelen<br /> a<br /> Kåge<br /> Sävar<br /> Agnäs Umeå<br /> Sverige<a title="Norra Timber 2017 NO page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5389a38?page=1"> 1</a> <a title="Norra Timber 2017 NO page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5389a38?page=2"> Nord-Svensk trevarer av høyeste kvalitet Norra e</a> <a title="Norra Timber 2017 NO page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5389a38?page=3"> Hos Norra Timber arbeider vi målrettet med produk</a> <a title="Norra Timber 2017 NO page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5389a38?page=4"> Tre – et fornybart materiale for fremtiden Tre </a> <a title="Norra Timber 2017 NO page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5389a38?page=5"> Med utvalgte kunder i fokus Det Norske se</a> <a title="Norra Timber 2017 NO page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5389a38?page=6"> Svensk treindustri når den er som best Hos Norra</a> <a title="Norra Timber 2017 NO page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5389a38?page=7"> Kontakt oss for mer informasjon Norra Timber er </a> <a title="Norra Timber 2017 NO page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5389a38?page=8"> Bilder: Calle Bredberg, Jostein Skeidsvoll (side </a>