If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NORDAFRIKA OG MELLEMØSTEN<br /> MED AIF SOM KOMMERCIEL PARTNER<br /> RÅDGIVNING OG RISIKOVILLIG<br /> KAPITAL TIL DANSKE VIRKSOMHEDER<br /> Den Arabiske Investeringsfond (AIF)<br /> bidrager med rådgivning og risikovillig<br /> kapital til danske virksomheder, der Øn-<br /> sker at investere i lande i Nordafrika og<br /> MellemØsten.<br /> Eget kontor i Kairo<br /> Egypten, Tunesien, Libyen, Marokko, Al-<br /> geriet, Jordan og Irak er åbne for investe-<br /> ringer. Her kan AIF tilbyde rådgivning via<br /> eget kontor i Kairo og risikovillig kapital i<br /> form af aktiekapital og lån på kommer-<br /> cielle vilkår.<br /> Investeringslandene rummer gode for-<br /> retningsmuligheder for danske virksom-<br /> heder. Det gælder blandt andet indenfor<br /> områder som turisme, infrastruktur,<br /> fØdevarer, energi og miljØ. Samtidig har<br /> regionen en relativ hØj Økonomisk vækst<br /> samt en generelt veluddannet arbejds-<br /> styrke.<br /> Bygger på <a title="Nordafrika og Mellem&oslash;sten - med AIF som kommerciel partner page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f54fb52e?page=1"> NORDAFRIKA OG MELLEMØSTEN MED AIF SOM KOMMERCIEL</a> <a title="Nordafrika og Mellem&oslash;sten - med AIF som kommerciel partner page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f54fb52e?page=2"> RÅDGIVNING OG RISIKOVILLIG KAPITAL TIL DANSKE VIR</a> <a title="Nordafrika og Mellem&oslash;sten - med AIF som kommerciel partner page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f54fb52e?page=3"> SYV LANDE MED GODE MULIGHEDER FOR FORRETNING </a> <a title="Nordafrika og Mellem&oslash;sten - med AIF som kommerciel partner page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f54fb52e?page=4"> AIF kan investere i syv lande i Nordafrika og Mel</a> <a title="Nordafrika og Mellem&oslash;sten - med AIF som kommerciel partner page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f54fb52e?page=5"> Irak n Jordan Egypten LIBYEN</a> <a title="Nordafrika og Mellem&oslash;sten - med AIF som kommerciel partner page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f54fb52e?page=6"> ALLER AQUA KØBER FISKEFODER-FABRIK I EGYPTEN FA</a> <a title="Nordafrika og Mellem&oslash;sten - med AIF som kommerciel partner page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f54fb52e?page=7"> </a> <a title="Nordafrika og Mellem&oslash;sten - med AIF som kommerciel partner page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f54fb52e?page=8"> I fØrste omgang er der naturligvis behov for en g</a> <a title="Nordafrika og Mellem&oslash;sten - med AIF som kommerciel partner page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f54fb52e?page=9"> DANSK OVERNATNING I MAROKKO FAKTA OM INVESTERING</a> <a title="Nordafrika og Mellem&oslash;sten - med AIF som kommerciel partner page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f54fb52e?page=10"> SÅDAN FUNGERER AIF Den Arabiske Investeringsfo</a> <a title="Nordafrika og Mellem&oslash;sten - med AIF som kommerciel partner page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f54fb52e?page=11"> Eksempel på en typisk investering med en dansk vi</a> <a title="Nordafrika og Mellem&oslash;sten - med AIF som kommerciel partner page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f54fb52e?page=12"> www.ifu.dk IFU/AIF kontaktpersoner: </a>