If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> OVVEERREENNSSKKOMSSTT OM<br /> SSPPEECCI AI ALLLÆGGEEHHJ JÆLLPP<br /> MEELLLEEM<br /> FFORREENNI NI NGGEENN AAFF SSPPEECCI AI ALLLÆGGEERR ( F A S )<br /> (FAS)<br /> OGG<br /> RREEGGI OI ONNEERRNNEESS LLØNNNI NI NGGSS- -<br /> OGG TTAAKKSSTTNNÆVVNN ( R L T N )<br /> (RLTN)<br /> 2015<br /> Overenskomst<br /> om<br /> speciallægehjælp<br /> mellem<br /> Foreningen af Speciallæger (FAS)<br /> og<br /> Regionernes Lønnings-<br /> og Takstnævn (RLTN)<br /> Overenskomst om<br /> SPECIALLÆGEHJÆLP<br /> 1. april 2015<br /> Overenskomst om Speciallægehjælp<br /> mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og<br /> Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)<br /> 1. udgave, 1. oplag 2015<br /> Redaktion: Foreningen af Speciallæger<br /> Regionernes Lønnings- og<br /> Takstnævn (RLTN)<br /> Grafisk tilrettelægning: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S<br /> Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S<br /> 2<br /> Indholdsforteg<a title="OK FAPS 2015 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=1"> OVVEERREENNSSKKOMSSTT OM SSPPEECCI AI ALLLÆGGEEHH</a> <a title="OK FAPS 2015 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=2"> Overenskomst om speciallægehjælp mellem Foreninge</a> <a title="OK FAPS 2015 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=3"> Overenskomst om Speciallægehjælp mellem Foreninge</a> <a title="OK FAPS 2015 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=4"> Indholdsfortegnelse Generel del Forord og udvi</a> <a title="OK FAPS 2015 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=5"> Kapitel VI. Ordinationer og rekvisitioner mv. . .</a> <a title="OK FAPS 2015 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=6"> § 58.e Rapportering til nationale kliniske kvalit</a> <a title="OK FAPS 2015 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=7"> Protokollater vedrørende kapitel VIII . . . . . .</a> <a title="OK FAPS 2015 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=8"> § 4. Fortsat behandling/udvidet henvisning . . . </a> <a title="OK FAPS 2015 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=9"> § 1. Honorering . . . . . . . . . . . . . . . . .</a> <a title="OK FAPS 2015 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=10"> § 7. Fravær fra praksis. . . . . . . . . . . . . </a> <a title="OK FAPS 2015 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=11"> Generel del Forord og udviklingskontrakt Præam</a> <a title="OK FAPS 2015 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=12"> hedsvæsen. Et vigtigt fokusområde i den fremadret</a> <a title="OK FAPS 2015 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=13"> 2. Samspil Regioner og speciallægepraksis har en </a> <a title="OK FAPS 2015 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=14"> 4. Kvalitet, kompetenceudvikling, forsk- ning, se</a> <a title="OK FAPS 2015 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=15"> er opdaterede og foregår på højt fagligt niveau. </a> <a title="OK FAPS 2015 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=16"> I øvrigt omfatter overenskomsten gren- specialern</a> <a title="OK FAPS 2015 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=17"> § 5. Praksisplanens realisering Stk. 1 Såfremt pr</a> <a title="OK FAPS 2015 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=18"> regionen inden for specialet, kan hele el- ler en</a> <a title="OK FAPS 2015 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=19"> Stk. 7 Anmodning fra speciallægen om ændring af p</a> <a title="OK FAPS 2015 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=20"> sen herunder om udredningsretten og den differ</a> <a title="OK FAPS 2015 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=21"> d) Delepraksis, det vil sige praksis i hen- h</a> <a title="OK FAPS 2015 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=22"> 01-10-2011 uden tilladelse fra det regionale sama</a> <a title="OK FAPS 2015 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=23"> medfør af stk. 2, og det skal fremhæ- ves, at dis</a> <a title="OK FAPS 2015 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=24"> rer inden for specialet i en nærmere afgrænset pe</a> <a title="OK FAPS 2015 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=25"> Stk. 6 I forbindelse med at praksis sælges til an</a> <a title="OK FAPS 2015 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=26"> § 18. Kobling af ydernummer til en be- stemt fysi</a> <a title="OK FAPS 2015 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=27"> Stk. 4 Speciallæger kan i særlige tilfælde hen- v</a> <a title="OK FAPS 2015 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=28"> Stk. 2 I tilfælde, hvor det ikke straks har været</a> <a title="OK FAPS 2015 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=29"> Stk. 2 For øjen- og ørelæger gælder, at såfremt e</a> <a title="OK FAPS 2015 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=30"> veren. Udskrives recepten i helt særlige tilfælde</a> <a title="OK FAPS 2015 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=31"> kan rekvireres efter regionens nærmere retningsli</a> <a title="OK FAPS 2015 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=32"> § 39. Praksisdeklarationer Stk. 1 Med henblik på </a> <a title="OK FAPS 2015 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=33"> ‘subjektive’ ikke-akutte ventetid. Ved den ‘subje</a> <a title="OK FAPS 2015 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=34"> –––––––––– Anmærkning til § 40, stk. 6 og 7: Part</a> <a title="OK FAPS 2015 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=35"> § 43. Sygebesøg Stk. 1 Såfremt den alment praktis</a> <a title="OK FAPS 2015 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=36"> læge vedrørende en konkret patient ho- noreres me</a> <a title="OK FAPS 2015 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=37"> elektronisk efter gældende MedCom standard, he</a> <a title="OK FAPS 2015 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=38"> Stk. 3 Den samlede reguleringsprocent be- regn</a> <a title="OK FAPS 2015 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=39"> Stk. 5 Der foretages reduktion i speciallægens må</a> <a title="OK FAPS 2015 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=40"> simale årlige omsætning på 931.414 kr. (niveau 01</a> <a title="OK FAPS 2015 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=41"> 4) Antal ydelser pr. enkeltydelse og i alt ind</a> <a title="OK FAPS 2015 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=42"> høring af speciallægen forelægges for samarbe</a> <a title="OK FAPS 2015 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=43"> Stk. 3 Udvalget består af 5 medlemmer udpe- get a</a> <a title="OK FAPS 2015 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=44"> • Drøfter de overordnede rammer for den faglige </a> <a title="OK FAPS 2015 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=45"> stemmelse med gældende regler i Person- datalov m</a> <a title="OK FAPS 2015 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=46"> § 58 e. Rapportering til nationale kliniske kvali</a> <a title="OK FAPS 2015 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=47"> a) Telefonisk henvendelse fra kommu- nens so</a> <a title="OK FAPS 2015 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=48"> regionerne med en indbetalingsfrist på 14 dage. </a> <a title="OK FAPS 2015 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=49"> sen og eventuel anvendelse af apparatur. Herudove</a> <a title="OK FAPS 2015 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=50"> som berettiger til dette eksempelvis køb/ salg af</a> <a title="OK FAPS 2015 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=51"> skifte gældende knækgrænser og omsætningsl</a> <a title="OK FAPS 2015 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=52"> § 70. Speciallægelandssamarbejdsud- valget (SSU) </a> <a title="OK FAPS 2015 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=53"> eller permanent - fra at praktisere ef- ter overe</a> <a title="OK FAPS 2015 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=54"> Stk. 3 Klager skal fremsættes skriftligt. Alle</a> <a title="OK FAPS 2015 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=55"> ’Ugeskrift for Læger’ og ved meddelelser fra RLTN</a> <a title="OK FAPS 2015 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=56"> ProtoKoLLAtEr Protokollater vedrørende kapitel I</a> <a title="OK FAPS 2015 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=57"> Protokollater vedrørende kapitel VIII Protokolla</a> <a title="OK FAPS 2015 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=58"> Protokollat af den 31-03-2011 om tutor- lægeordni</a> <a title="OK FAPS 2015 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=59"> dannelse tildeler den pågældende tu- torlæge </a> <a title="OK FAPS 2015 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=60"> ler om at fungere som tutorlæger fortsæt- ter i d</a> <a title="OK FAPS 2015 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=61"> af klinikpersonale, at der i speciallæge- praksis</a> <a title="OK FAPS 2015 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=62"> Pr. 01-10-2014 kr. 12 mio. kr. Pr. 01-10-2015 kr.</a> <a title="OK FAPS 2015 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=63"> speciallægeområdet, således at de regio- nale bud</a> <a title="OK FAPS 2015 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=64"> den og synliggøre, om den gennemsnitli- ge indtje</a> <a title="OK FAPS 2015 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=65"> niseringsarbejdet og har på den baggrund aftalt e</a> <a title="OK FAPS 2015 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=66"> Hvis moderniseringerne mod forvent- ning ikke </a> <a title="OK FAPS 2015 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=67"> Moderniseringsudvalget skal i forbin- delse me</a> <a title="OK FAPS 2015 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=68"> med akkrediteringshåndbogen fra IKAS. Forventning</a> <a title="OK FAPS 2015 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=69"> andet med henblik på at vurdere infor- mation og </a> <a title="OK FAPS 2015 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=70"> En § 66-aftale skal i relevant omfang om- fatte f</a> <a title="OK FAPS 2015 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=71"> SPECIEL dEL KAPItEL 1 GEnErE</a> <a title="OK FAPS 2015 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=72"> KAPItEL 2 AnÆStESIoLoGI SPECIALE 01 §</a> <a title="OK FAPS 2015 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=73"> gehjælp, kapitel 16, og ørelægehjælp, kapitel 17,</a> <a title="OK FAPS 2015 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=74"> Bilag: Gruppering af diverse ørelægeindgreb hvort</a> <a title="OK FAPS 2015 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=75"> Indgreb </a> <a title="OK FAPS 2015 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=76"> KAPItEL 3 børnE- oG unGdomSPS</a> <a title="OK FAPS 2015 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=77"> vil speciallægebehandlingen undtagel- sesvis ku</a> <a title="OK FAPS 2015 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=78"> Stk. 4 Undersøgelse og behandling af seksuelt ove</a> <a title="OK FAPS 2015 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=79"> Stk. 9. Laboratorieydelser Nr. </a> <a title="OK FAPS 2015 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=80"> ske speciallæge, får denne kun honorar for 2. kon</a> <a title="OK FAPS 2015 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=81"> § 4. Fortsat behandling/udvidet henvis- ning Stk.</a> <a title="OK FAPS 2015 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=82"> 2154 Testes 641,96 2</a> <a title="OK FAPS 2015 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=83"> kontrast 4299,97 5016 MR-</a> <a title="OK FAPS 2015 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=84"> Stk. 2 Radiologen kan direkte lade foretage overe</a> <a title="OK FAPS 2015 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=85"> 2261 Tillæg til konsultation med tolk</a> <a title="OK FAPS 2015 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=86"> 0292 Telefonkonsultation 70,21 0295 E-</a> <a title="OK FAPS 2015 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=87"> Ved anvendelse af følgende ydelse angi- ves den p</a> <a title="OK FAPS 2015 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=88"> sar (3128) kan indkaldes til nødvendig kontrol ud</a> <a title="OK FAPS 2015 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=89"> rationer, hvor de to sidste cifre angiver, hvilke</a> <a title="OK FAPS 2015 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=90"> C. Gastroenterologi Nr. </a> <a title="OK FAPS 2015 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=91"> Honoraret pr. enhed er kr. 12,84 (niveau 01-10-20</a> <a title="OK FAPS 2015 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=92"> ning og giver den oprindeligt henvisende læge med</a> <a title="OK FAPS 2015 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=93"> 2114 Total koloskopi 2786,38 2115 D</a> <a title="OK FAPS 2015 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=94"> i lysken, højre ben 466</a> <a title="OK FAPS 2015 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=95"> Stk. 2 Til brug ved behandling af såvel gruppe 1-</a> <a title="OK FAPS 2015 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=96"> Stk. 3 Speciallægen skal i forbindelse med afreg-</a> <a title="OK FAPS 2015 page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=97"> Stk. 2 Diagnostik, neurokirurgi Nr. </a> <a title="OK FAPS 2015 page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=98"> Stk. 2 Ved fortsat behandling i henhold til stk. </a> <a title="OK FAPS 2015 page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=99"> 3143 Fjernelse af spolebenet, ledhoved og/eller m</a> <a title="OK FAPS 2015 page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=100"> kommuner om hjælpemiddelanvendel- sen i kommu</a> <a title="OK FAPS 2015 page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=101"> Stk. 5 Samarbejdsudvalget kan i tvivlstilfælde fo</a> <a title="OK FAPS 2015 page 102" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=102"> KAPItEL 12 PLAStIKKIrurGI SPECIALE 23 §</a> <a title="OK FAPS 2015 page 103" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=103"> § 2. Rekvisition Til brug for behandling til såve</a> <a title="OK FAPS 2015 page 104" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=104"> parter er dog enige om, at der ud fra resociali- </a> <a title="OK FAPS 2015 page 105" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=105"> tolkebistand 110,94 2261 Till</a> <a title="OK FAPS 2015 page 106" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=106"> Stk. 3 Der henvises i øvrigt til overenskom- sten</a> <a title="OK FAPS 2015 page 107" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=107"> 7219 F-pus (katalasemåling) 2 7220 S</a> <a title="OK FAPS 2015 page 108" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=108"> –––––––––– Protokollat om allergiblok Parterne er</a> <a title="OK FAPS 2015 page 109" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=109"> § 5. Analogisering Der kan ikke analogiseres. </a> <a title="OK FAPS 2015 page 110" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=110"> 3004 Operativ fjernelse under lokalbe</a> <a title="OK FAPS 2015 page 111" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=111"> % af summen af 1. konsultation, senere kon- sulta</a> <a title="OK FAPS 2015 page 112" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=112"> Stk. 4 Analogiseringen kan af regionen fore- lægg</a> <a title="OK FAPS 2015 page 113" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=113"> § 9. Pensionsbidrag Regionen, i hvilket øjenlægen</a> <a title="OK FAPS 2015 page 114" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=114"> 2008 Taleaudiometri 242,78 2009 O</a> <a title="OK FAPS 2015 page 115" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=115"> sutur 772,06 3037 O</a> <a title="OK FAPS 2015 page 116" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=116"> tumplastik og derefter 50 % honorar for 2. operat</a> <a title="OK FAPS 2015 page 117" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=117"> (kalenderår) limitering på maksimalt 28 stk. § 4</a> <a title="OK FAPS 2015 page 118" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=118"> Stk. 5 Samarbejdsudvalget kan i tvivlstilfælde fo</a> <a title="OK FAPS 2015 page 119" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=119"> § 9. Pensionsbidrag Regionen, i hvilket ørelægens</a> <a title="OK FAPS 2015 page 120" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=120"> Parterne er således enige om følgende: Fortolkni</a> <a title="OK FAPS 2015 page 121" href="http://viewer.zmags.com/publication/f5eadc2a?page=121"> vendt udstyr som overvejelser vedrørende krav til</a>