If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Hållbarhets-<br /> redovisning<br /> 2020<br /> Vi skapar<br /> äkta hållbarhet!<br /> .<br /> 2<br /> Innehåll<br /> Vår vision 4<br /> Syfte och ambition 5<br /> Affärsmodell 6<br /> Intressenternas viktigaste<br /> hållbarhetsfrågor 9<br /> Norra Skogs<br /> hållbarhetspolicy 13<br /> Väsentlighetsanalysen 14<br /> Hållbarhetsdimension - Miljö 16<br /> Hållbarhetsdimension - Ekonomi 20<br /> Hållbarhetsdimension - Social 22<br /> Medlemmar, personal och<br /> entreprenörer 24<br /> Viktiga mål och utfall för<br /> Norra Skog 28<br /> Risker och riskhantering 30<br /> Bidrag - Äkta hållbarhet 34<br /> Styrelsen och verkställande direktören för Norra Skog ekonomisk förening, organisations-<br /> nummer 794000-2665, inbjuder till läsning av föreningens hållbarhetsredo<a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=1"> Hållbarhets- redovisning 2020 Vi skapar äkta </a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=2"> . </a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=3"> Innehåll Vår vision 4 S</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=4"> Vision och drivkraft Vår vision Norra Skogs h</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=5"> Vision och drivkraft Syfte och ambition Norra</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=6"> Vision och drivkraft Affärsmodell I centrum f</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=7"> Vision och drivkraft </a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=8"> Intressenternas viktigaste hållbarhetsfrågor </a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=9"> Intressenternas viktigaste hållbarhetsfrågor </a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=10"> Intressenternas viktigaste hållbarhetsfrågor I</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=11"> Intressenternas viktigaste hållbarhetsfrågor I</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=12"> Norra Skogs hållbarhetspolicy </a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=13"> Norra Skogs hållbarhetspolicy Norra Skogs h</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=14"> Norra Skogs hållbarhetspolicy Väsentlighets</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=15"> Norra Skogs hållbarhetspolicy Skogen är som </a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=16"> Norra Skogs hållbarhetspolicy H ållbarhets</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=17"> Norra Skogs hållbarhetspolicy prenörer. Sver</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=18"> Norra Skogs hållbarhetspolicy Hållbarhetsdimens</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=19"> Norra Skogs hållbarhetspolicy </a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=20"> Norra Skogs hållbarhetspolicy Hållbarhetsd</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=21"> Norra Skogs hållbarhetspolicy Hållbarhetsdimens</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=22"> Norra Skogs hållbarhetspolicy H ållbarhets</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=23"> Norra Skogs hållbarhetspolicy </a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=24"> Norra Skogs hållbarhetspolicy Medlemmar, pe</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=25"> Norra Skogs hållbarhetspolicy vi kan förverk</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=26"> Norra Skogs hållbarhetspolicy Hållbarhetsdimens</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=27"> Norra Skogs hållbarhetspolicy cial Koppling til</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=28"> Viktiga mål och utfall Viktiga mål och utfa</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=29"> Viktiga mål och utfall </a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=30"> Risker och riskhantering Risker och riskhan</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=31"> Risker och riskhantering Miljö – bidrag till </a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=32"> Risker och riskhantering Ekonomi – ekonomiskt</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=33"> Risker och riskhantering Social – öppen kommu</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=34"> Bidrag- Äkta hållbarhet Bidrag- Äkta hållba</a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=35"> Bidrag- Äkta hållbarhet </a> <a title="Norra Skog H&aring;llbarhetsredovisning 2020 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/f81e80bc?page=36"> Följ oss på sociala medier </a>