If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ESKILSTRUP SKOLE<br /> Stødstrupvej 1, 4863 Eskilstrup<br /> FAKTA<br /> - se bagsiden<br /> Eskilstrup Skole<br /> Skolen består af 3 områder: Regnbuelegepladsen, Fordybel-<br /> seshaven og Læringsskoven.<br /> På Regnbuelegepladsen er der fokus på motorik og bevæ-<br /> gelse. Her er der fuld fart på farver og aktiviteter. Vi har lagt<br /> ny gummibelægning på de slidte asfaltarealer og anvendt<br /> forskellige typer af legeredskaber for at skabe rum til mange<br /> forskellige aktiviteter.<br /> I Læringsskoven er der fokus på læring. Her finder man syv<br /> forskellige typer træer, så man kan studere blade, stammer og<br /> løv, mens man dykker ned i træarternes historie og udvikling.<br /> Træerne og robiniestolperne deler det meget åbne rum op<br /> og skaber små zoner til læring, hvor eleverne kan arbejde i<br /> mindre grupper ved enten højborde eller specialdesignede<br /> trappe-bænke. Når det er tid til samling, mødes man ved det<br /> fire met<a title="Eskilstrup_WEB page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8aadaf9?page=1"> ESKILSTRUP SKOLE Stødstrupvej 1, 4863 Eskilstrup</a> <a title="Eskilstrup_WEB page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8aadaf9?page=2"> FAKTA - se bagsiden Eskilstrup Skole Skolen b</a> <a title="Eskilstrup_WEB page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8aadaf9?page=3"> </a> <a title="Eskilstrup_WEB page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8aadaf9?page=4"> Verdenskort i termoplast </a>