If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsberetning www.nkk.no<br /> 2012<br /> WELSH SPRINGER SPANIEL. Foto: Vibeke Brath<br /> GOLDEN RETRIEVER VALP OG FLAT COATED RETRIEVER. Foto: Vibeke Brath.<br /> 2 Årsberetning 2012 • Norsk Kennel Klub<br /> Innledning<br /> NKKs årsberetning for 2012 følger samme mønster som tidligere, og<br /> det rapporteres igjen om de tiltak som representantskapsmøtet i no-<br /> vember 2011 ga i oppdrag gjennom vedtatt Tiltaksplan for perioden<br /> 2012-2014.<br /> Verdi- og måldokumentet har nedfelt NKKs mål og verdier, og<br /> mange av de fortløpende og kontinuerlige oppgavene er forankret i<br /> disse uten at de blir nedfelt i konkrete oppdrag i Tiltaksplanen fra år<br /> til år. Årsberetningen omfatter derfor også noen slike oppgaver, samt<br /> enkelte andre oppgaver som har tilkommet i løpet av året.<br /> Årsberetningen fokuser spesielt på de tiltak som er valgt ut som<br /> Hovedstyrets prioriterte satsningsområder for perioden.<br <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=1"> Årsberetning www.nkk.no 2</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=2"> GOLDEN RETRIEVER VALP OG FLAT COATED RETRIEVER. F</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=3"> Innledning NKKs årsberetning for 2012 følger samm</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=4"> Sammen om målene 1. Sammen om målene Hovedstyre</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=5"> vil foregå fram til arrangementet. I før</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=6"> NKKs hovedstyre NKKs hovedstyre og øvrige komit</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=7"> 2. Økonomi 2.1. Fokus på økonomi Hovedstyret og</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=8"> Rapport ift Tiltaksplanen 3. Administrasjon </a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=9"> Sykefraværet var i 2012 på 12,9 %. Dette innebære</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=10"> Rapport ift Tiltaksplanen 4. Aktivitetsavdeling</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=11"> 4.8. Norsk Vinner og DOGS4ALL Norsk Vinner ble av</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=12"> Rapport ift Tiltaksplanen 5. Helseavdelingen </a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=13"> Rapport ift Tiltaksplanen Veterinærkon</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=14"> Rapport ift Tiltaksplanen 5.14. Arbeid med </a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=15"> Rapport ift Tiltaksplanen 6. IT-avdelingen I</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=16"> Rapport ift Tiltaksplanen på en optima</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=17"> Rapport ift Tiltaksplanen 7. Regnskaps- og regi</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=18"> Rapport ift Tiltaksplanen 8. Organisasjonsavdel</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=19"> 8.7. Organisatorisk verktøy og organisasjonsstruk</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=20"> Rapport ift Tiltaksplanen 9. Kommunikasjonsavde</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=21"> 9.3. Markedsføring av helsearbeid og formålsparag</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=22"> Rapport ift Tiltaksplanen 9.5. Sosiale medie</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=23"> Rapport ift Tiltaksplanen Denne ble la</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=24"> Rapport ift Tiltaksplanen I løpet av å</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=25"> Fakta 10. NKKs komiteer og utvalg oppnevnt av h</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=26"> Statistikk 11. Statistikk 11.1. Totalt regis</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=27"> Statistikk 11.2. Betalte grunnkontingenter </a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=28"> Statistikk NM-arrangementer - prøver i 2012 30.</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=29"> Terminfestede prøver i 2012 Navn Antall prøv</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=30"> Regnskap 12. Årsregnskap Hovedstyret og admi</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=31"> Kommentarer til balansen Kommentarer til balans</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=32"> Resultatregnskap Resultatregnskap Forperioden01</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=33"> Balanse Balanseregnskap Pr. 31. 12.2012 EIEND</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=34"> Noter Noter Note 1 - Regnskapsprinsippet Årsr</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=35"> Noter Note 3 - Personalkostnader 2012 2012</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=36"> Noter Note 6 - Varebeholdning 2012 2011 Sa</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=37"> Noter Note 11 - Annen kortsiktig gjeld 2012 </a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=38"> Revisjonsberetning </a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=39"> Revisjonsberetning </a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=40"> Regnskap for Hundesport Regnskap for Hundesport</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=41"> Årsberetning 2012 • Norsk Kennel Klub 41</a> <a title="&Aring;rsberetning_2012_LAV page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/f8c5f76e?page=42"> 42 Årsberetning 2012 • Norsk Kennel Klub</a>