If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 3M Personlig skyddsutrustning<br /> 3M™ Peltor™ X Serien<br /> <br /> <br /> n ny Standard <br /> <br /> Design, Komfort <br /> <br /> och Skydd<br /> E<br /> inom<br /> Under tryggare förhållanden<br /> En värlD av<br /> Oljud<br /> Vårt främsta mål är att minska antalet bullerrelaterade<br /> hörselskador på arbetsplatsen genom enkla,<br /> nyskapande lösningar. Utvecklingen av den nya 3M™<br /> Peltor™ X serien hörselskydd är vårt nästa steg mot<br /> att nå detta ambitiösa mål. Skydd, komfort och design<br /> är nyckelorden i vår produktutveckling. 3M Peltor X<br /> bygger på helt nya, banbrytande dämpningstekniker för<br /> att uppnå maximal dämpning utan att ge avkall på en<br /> nätt och smidig design. Med femtio års erfarenhet av<br /> att utveckla nyskapande hörselskyddsprodukter har vi<br /> tagit komfort, stil och design till nästa nivå med nya 3M<br /> Peltor X serien. Hörselskydd som möter behovet på en<br /> m<a title="3M Peltor X-serien broschyr page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=1"> 3M Personlig skyddsutrustning 3M™ Peltor™ X Serie</a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=2"> En värlD av Oljud Vårt främsta mål är a</a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=3"> I enlighet med bullerdirektivet 2003/10/EC, som ä</a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=4"> design </a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=5"> En ny Standard inom Design, Komfort </a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=6"> 6 </a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=7"> SNR 27 dB Standard dämpning, slimmad d 3M™ Peltor</a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=8"> 8 </a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=9"> SNR 31 dB Medelhög dämpning, smal desi 3M™ Peltor</a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=10"> 10 </a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=11"> SNR 33 dB Hög dämpning, låg vikt 3M™ Peltor™ X3 h</a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=12"> 12 </a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=13"> SNR 33 dB Extremt slimmade, högprestera 3M™ Pelto</a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=14"> 14 </a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=15"> SNR 37 dB Dämpning utan motstycke - för bullriga </a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=16"> </a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=17"> En referens på marknaden Optime – En marknads</a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=18"> 18 </a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=19"> 3M™ Peltor™ OPTiMe hörsels kydd 3M™ Peltor™ Opt</a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=20"> 3M™ Peltor™ X1a hörselskydd hjässbygel Frekvens</a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=21"> 3M™ Peltor™ OPTiME i hörselskydd Optime iTM - H5</a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=22"> En ny standard inom Design, Komfort </a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=23"> X1 (SNR 27 dB) För skydd mot lättare industribull</a> <a title="3M Peltor X-serien broschyr page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f90db76e?page=24"> Hörsel a enkl att använda Inom 3M™ finns </a>