If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Harejakt<br /> med drivende hund<br /> Foto : Størdal.<br /> 2 Harejakt med drivende hund<br /> Innledning<br /> Harejakt med løs på drevet halsende<br /> hund, som det heter i lovsammen-<br /> heng, er en av de mest tradisjonsrike<br /> jaktformene vi har i Norge. Til og<br /> med er harejakta med hund tidligere<br /> definert som Norges nasjonaljakt.<br /> Det skjedde for litt over 100 år siden,<br /> da harejakt med harehunder var den<br /> dominerende hundejaktformen i<br /> landet.<br /> I seinere tid har harejakta gått noe<br /> tilbake, og spesielt de siste 15 – 20<br /> årene. Statistikk tyder på at det er<br /> færre harejegere nå enn for noen<br /> årtier siden. Også registreringstal-<br /> lene for harehundrasene tilsier en viss<br /> tilbakegang.<br /> Norsk Kennel Klub (NKK) og Norges<br /> Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har<br /> gjennom mange år hatt et samarbeid<br /> om felles virksomhet. Vinteren 2010<br /> ble de to organisasjonene e<a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=1"> Harejakt med drivende hund Foto : Størdal.</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=2"> 2 Harejakt med drivende hund</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=3"> Innledning Harejakt med løs på drevet halsende h</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=4"> 4 Harejakt med drivende hund</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=5"> Innhold Innledning .............................</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=6"> Harejakt og ”litt til” Hvordan foregår hareja</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=7"> Hunder som bruker målet sitt sparsomt, det vil si</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=8"> dårlig vitring. Men det kan like gjerne skyl- des</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=9"> Foto : Morten Stensaker. En hare tåler også å bl</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=10"> Jaktprøver og utstillinger Hensikten både med jak</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=11"> For å oppnå premiering kreves det at hunden må ha</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=12"> Å komme i gang Valg av valp Når en skal skaff</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=13"> Foto : Sigmund Johansen. Foto : Sigmund Johansen.</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=14"> Foto : Leif Håkon Berg. Å kunne kalle inn en har</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=15"> Jaktopplæring Start med å gjøre valpen skogsvant</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=16"> Utstyr for harejakt Våpen Ved harejakt med h</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=17"> Foto : Sigmund Johansen. Foto : Runa Langås. Foto</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=18"> Etter jakta Etter at haren er skutt, skal den ta</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=19"> Foto : Morten Stensaker. Harejakt med drivende h</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=20"> Haren Systematikk og utbredelse I den zoolog</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=21"> Foto : Sigmund Johansen. </a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=22"> Foto : Sigmund Johansen. veides ut etter at den </a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=23"> Harejaktas historie Det finnes skriftlig dokument</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=24"> Harejakta i dag Harejakta med drivende hunder fo</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=25"> Foto : Størdal. best i. Nå i de aller siste åren</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=26"> Harehundrasene Harehundrasene hører til det som </a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=27"> Antall registrerte langbeinte harehunder per år 1</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=28"> Dunker Dunker er vår største nasjonale harehundr</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=29"> Foto : Sigmund Johansen. Foto : Sigmund Johansen.</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=30"> Foto : Vibeke Brath. 30 Harejakt med drivende h</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=31"> Hygenhund Hygenhund, eller hygen som den populær</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=32"> Haldenstøver Haldenstøveren er som offisiell rase </a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=33"> Foto : Vibeke Brath. Særpreg for haldenstøver Ha</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=34"> De øvrige langbeinte rasene Den antallsmessig stø</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=35"> FINSK STØVER. Foto : Steinar Moen. </a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=36"> De kortbeinte rasene Dette er gjerne kombinasjon</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=37"> Lover og regler § Som hundeeier må vi være kjent </a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=38"> Nyttig å vite Norges Jeger- og Fiskerfor- bun</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=39"> Litteratur Følgende bøker og andre publikasjoner</a> <a title="Harejakthefte_TIL_NETT page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/f94193fc?page=40"> Foto : Sigmund Johansen.</a>