If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Robotyka<br /> Yale®<br /> Wydajność podnoszenia z użyciem<br /> samojezdnych robotów.<br /> Dzisiejsze warunki biznesowe, bardziej<br /> konkurencyjne niż kiedykolwiek<br /> dotychczas, wymuszają ciągłe<br /> zwiększanie poziomu wydajności i<br /> krótsze terminy dostaw.<br /> Dzięki samojezdnym wózkom Yale® osiągniemy nie tylko większą<br /> wydajność, ale też wygospodarujemy dodatkowe możliwości z<br /> istniejących zasobów, jako wartość dodaną działalności.<br /> Wdrażając autonomiczne wózki do naszej działalności będziemy<br /> w stanie skonfigurować magazyn w sposób, który spowoduje<br /> spadek kosztów eksploatacji, wzrost wydajności operacyjnej<br /> oraz minimalizację liczby wypadków i uszkodzeń towarów.<br /> Autonomiczne wózki nadają się bowiem idealnie do wykonywania<br /> powtarzających się zadań, takich jak transportowanie palet w<br /> środowisku magazynowym, czy załadunek i rozładunek. Skanowanie laserowe do nawigacji.<br /> 2 <a title="Yale Robotics Brochure Rev01 PL page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f946c238?page=1"> Robotyka Yale®</a> <a title="Yale Robotics Brochure Rev01 PL page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f946c238?page=2"> Wydajność podnoszenia z użyciem samojezdnych robo</a> <a title="Yale Robotics Brochure Rev01 PL page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f946c238?page=3"> Technologia przyszłości obecna tu i teraz. Techno</a> <a title="Yale Robotics Brochure Rev01 PL page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f946c238?page=4"> Prowadź do większej wydajności. Laser układu naw</a> <a title="Yale Robotics Brochure Rev01 PL page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f946c238?page=5"> Więcej autonomicznych rozwiązań = niższe koszty e</a> <a title="Yale Robotics Brochure Rev01 PL page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f946c238?page=6"> Elastyczna obsługa. Zmienia się, gdy zdecydujesz.</a> <a title="Yale Robotics Brochure Rev01 PL page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f946c238?page=7"> Oferta samojezdnych wózków Yale marki Yale. MO25</a> <a title="Yale Robotics Brochure Rev01 PL page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f946c238?page=8"> O marce Yale® Marka Yale jest wiodącym świat</a>