If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 8 – 2014<br /> 94. årgang<br /> Advokaten<br /> ble syngende<br /> hotellsjef<br /> Toril Valla har vært en profilert advokat<br /> på Mo i ti år. Nå forlater hun yrket for å<br /> bli hotellsjef i ærverdige Meyergården.<br /> Og så tar hun sangtimer.<br /> Torill er en av de mange advokater<br /> redaksjonen har besØkt i sommer.<br /> Advokat-Norge er mangfoldig og<br /> vi håper våre glimt fra NORGE<br /> RUNDT gir et bilde av advokat-<br /> hverdagen utenfor Oslo.<br /> Side 23–49<br /> Advokatloven<br /> tar form<br /> 4<br /> Kutt i stabene<br /> hos de store 16<br /> Dekksgutt til<br /> HØyesterett<br /> 50<br /> T akk for meg!<br /> Marit<br /> Foto: Aina J. RØnning<br /> ENDELIG ER DEN HER!<br /> Advokat Elisabeth Wille har videreutviklet sitt<br /> populære hefte «Organisering av advokatvirksomhet»<br /> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=2"> ENDELIG ER DEN HER! </a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=3"> INNHOLD NR 8 – AUGUST 2014 REDAKSJONEN AVSLUT</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=4"> Advokatlovutvalget Mange forslag til bestemmelser</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=5"> ”Enhver vil dermed i utgangspunktet ha adgang til</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=6"> Advokatlovutvalget GHWGHULPRWLQQHE UHNUHQNHOVHDY </a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=7"> Sekretariatet *HQHUDOVHNUHW UHQOHGHUDGPLQLVWUD VM</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=8"> Advokatlovutvalget Advokat og bevilling krav til </a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=9"> UHWWVYLWHQVNDS5HJHOYHUNHWDQHUNMHQ DYORYIRUVOD</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=10"> Advokatlovutvalget </a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=11"> IXOOPHNWLJVRPKDUWLOEDNHKROGW JUHQVH</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=12"> Advokatlovutvalget Advokatvirksomhet forslag til </a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=13"> NDWHQVV UOLJHNRPSHWDQVH6OLNH RSSGUDJIDOOHULQQXQGH</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=14"> En advokat ble i Follo tingrett blankt frifunnet </a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=15"> Advokaten ble blankt frifunnet i Follo tingrett. </a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=16"> De ti stØrste firmaene kutter i staben. Hardest g</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=17"> mot ensidig pengejag Finn Erik Engzelius </a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=18"> 1814 20 Fikk «æren» for JØdeparagrafen</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=19"> 1. Er Grunnloven viktig i dag? 2. Hvilken paragra</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=20"> 1814 20 Christian Krohg: Grunnlovens forsvarer </a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=21"> N L N O U V R E G N Generalsekretær Mer</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=22"> – Konsekvensene vil være veldig dramatiske om dom</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=23"> Advokater Norge rundt Advokatbladet har brukt som</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=24"> Alta utvikler seg raskt, og Hegg & Co er aktivt m</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=25"> Hegg & Co dekker Finnmark fra Øst til vest – Andr</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=26"> Vekst i Hammerfest gir Andreas Hartley Enevold ek</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=27"> Han har flyttet fra Oslo og hjem til Ørsta. Espen</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=28"> De bekymrer seg for at hvis tingrettene i Finnmar</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=29"> De roser arbeidsfor- holdene i VadsØ – bak Hilde </a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=30"> Mo i Ranas storstue blir overtatt av en advokat m</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=31"> Alle på Mo har et forhold til Meyergården. Nå er </a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=32"> Barnesakene blir stadig mer kompliserte, konstate</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=33"> Målfrid Ølberg ser at det kan gå mange ubetalte t</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=34"> Jens Morten Nesseth (57) er utnevnt til ny sorens</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=35"> Sorenskriver Jens Morten Nesseth har blitt veldig</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=36"> – Det er jo som ei historie henta rett ut av Nors</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=37"> ADVOKATBLADET AUGUST 2014 37</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=38"> Det er langt mellom Mo og BodØ, så styremØtene gå</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=39"> Christian Wulff Hansen driver Advokatfirmaet Wulf</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=40"> P¡WHQHHUHWHNVHPSHOSnKYRUGDQ WLQJUHWWHURSHUHUHUIRU</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=41"> JU§NYTT nr. 8/2014 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=42"> JU§NYTT nr. 8/2014 NS 8406 Forenklet norsk by</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=43"> Husleieloven § 4-3 – gjengs leie HØyesterett har</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=44"> JU§NYTT nr. 8/2014 Straffeloven § 127 – offen</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=45"> Pasientskader og domstolenes kompetanse Det frem</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=46"> JU§NYTT nr. 8/2014 LOV-2014-06-20-26 om endringer</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=47"> Helge Næss Rustad bekymrer seg for tingrettenes f</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=48"> GHPLQVWHLKRYHGVDNHUNULWLV NH±+YLVKRYHGDUJXPHQWHWH</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=49"> To skjermer, ekstern server og ingen papirer – Am</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=50"> Bokmatrosen Tidligere advokat og Thommessenpartn</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=51"> Arne Ringes valgte å unnta sitt navn på sØkerlist</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=52"> XWHQODQGVNHVHOVNDSHUVNXOOHV¡NHRP NRQVHVMRQHURJJDV</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=53"> – 25 år som partner i Thommessen DUEHLGHWL,PP</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=54"> bØker 54 Arbeidsrettsboka $UEHLGVUHWWVERNDHUVNU</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=55"> ILVMRQHJQHDNVMHUXWE\WWHRJNRQ VHUQELGUDJVDPWDYYLNO</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=56"> INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION CONFERENCE</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=57"> Tar fra de fattige ,VOXWWHQDYMXQLEOHGHWNODUW DW-X</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=58"> Av Advokat (H) Anders Brosveet 7UDQVRFHDQ VDNHQH</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=59"> 'DQPDUN 2PHWKROGLQJVHOVNDSL 'DQPDUNXWHQDQQHQYLUNV</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=60"> GHOVHPHOORPLQJHQL¡UILUPDHWRJ ERUHWWVODJHW %RUHWW</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=61"> Konstuerte vitneutsagn Av Finn-Arne Selfors, su</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=62"> De kan stå foran jobben med å bygge opp lovverket</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=63"> Advokatene er ikke enige om skotsk uavhengighet, </a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=64"> Veteranen pensjonerer seg, eks-VG-journalisten ov</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=65"> Marit Aschehoug (til venstre) har levert sitt sis</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=66"> IDYQHUDOOHPHGOHPPHQH,E\RJ GLVWULNW,VPnRJVWRUHILUP</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=67"> HØring om fremmedkrigere SpØrsmål om å begrense d</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=68"> Tilsyn etter tilfeldig uttrekning – noe for oss? </a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=69"> Økning i tvangsavviklinger</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=70"> f </a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=71"> ■ The Energy mix going forward; how EU regula</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=72"> Bull & Co blir 150 år Tekst og foto: Aina J. RØ</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=73"> John Christian Elden ga bistandsadvokatene råd. </a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=74"> Forsvarsadvokat frikjent for grov uforstand Forsv</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=75"> Økende antall kvinnelige dommere Det utnevnes nå </a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=76"> RØykfritt foran domstolene Tekst og foto: Aina J</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=77"> Ungdomsstraff erstatter fengsel Unge som begår </a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=78"> NYTT OM NAVN Advokatfullmektig Ekaterina Reiersen</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=79"> Datateknikk: – Snart er alt sporbart Tekst og fot</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=80"> 90 A</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=81"> 50 (...) Det</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=82"> En konspirasjonsteori på 140 tegn @Advokatbladet </a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=83"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet Nr 8 2014 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/f979d6ae?page=84"> F Ø L G O S S PÅ INSTAGRAM STUDIO KVÄNUM OSLO AS </a>