If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Beregning af dugpunkt 01.10.2013<br /> -/rpe<br /> Det er altid et problem, når duggen sætter sig på en nymalet overflade. Det er uanset om det<br /> er facader, træ, metal eller andet som er blevet malet. Det er noget, som man især i efteråret<br /> skal være opmærksom på, da temperaturene falder hurtigere end på andre tider af året.<br /> Når dug sætter sig på overfladen, så står overfladen reelt under vand og det vil have negativ<br /> indflydelse på udseende, vedhæftning og ikke mindst tØrring af malingsfilmen.<br /> Duggen opstår, når luften er fuld mættet af vanddamp, og derved sætter fugten sig på over-<br /> flader, som er koldere end luften.<br /> Ud fra nedenstående tabel kan du se, under hvilke forhold dette sker. Det er et sammenspil<br /> mellem relativ luftfugtighed og luftens temperatur.<br /> Rel.<br /> Lufttemperatur °C<br /> 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 <a title="Beregning af dugpunkt page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9a1813d?page=1"> Beregning af dugpunkt </a>