If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> HÅLLBARHETSREDOVISNING<br /> lekolar.se SNÄLLSAKER<br /> VD-ord ...................................................................................................................................................................... 5<br /> Produktsäkerhet ................................................................................................................................................. 8<br /> Miljö- och hälsofarliga ämnen ................................................................................................................ 16<br /> Miljökrav och arbetsförhållanden hos leverantörer .................................................................. 22<br /> Vår totala miljöpåverkan ............................................................................................................................ 26<br /> Affärsetik .........................................................<a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=1"> HÅLLBARHETSREDOVISNING </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=2"> VD-ord ..........................................</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=3"> VD'N HAR ORDET VI VILL MEST </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=4"> PRODUKTSÄKERHET VI ÄR FYRKANTIGA, PETI</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=5"> PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=6"> PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=7"> MEKANISK PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=8"> MEKANISK PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=9"> MILJÖ- OCH HÄLSOFARLIGA ÄMNEN </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=10"> MILJÖ- OCH HÄLSOFARLIGA ÄMNEN När du fråg</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=11"> MEKANISK PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=12"> MILJÖKRAV OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN HOS LEVERANTÖRER</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=13"> MEKANISK PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=14"> VÅR TOTALA MILJÖPÅVERKAN </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=15"> VMÅERKTAONTISAKLAPRMOIDLUJÖKPTÅSÄVEKREKRHAENT </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=16"> MEKANISK PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=17"> MEKANISK PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=18"> AFFÄRSETIK </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=19"> MEKANISK PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=20"> ARBETSMILJÖN OCH MÄNNISKORNA </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=21"> MEKANISK PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport Lekolar 2019 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9ae9fea?page=22"> FN:S - GLOBALA MÅL </a>