If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsberättelse<br /> 2014<br /> 2 Innehåll<br /> Ur innehållet<br /> Inledning sid 3–5<br /> Året i korthet 6–7<br /> Näringspolitik 8–9<br /> Vinstpolicy och mål 10<br /> Känslighetsanalys 11<br /> Skog och virke 12–15<br /> Norra Timber 16–19<br /> Norra Skogsbyrån 20–21<br /> Medlemmar 22–23<br /> HR/Personal 24–25<br /> IT 26–27<br /> Miljö 28–29<br /> Förvaltningsberättelse 30–35<br /> Styrelse, revisorer och valberedning 36<br /> Koncernens och föreningens bokslut 37–48<<a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=1"> Årsberättelse 2014</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=2"> 2 Innehåll Ur innehållet Inledning </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=3"> Inledning 3 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=4"> 4 Inledning Norra innebär att du tycker </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=5"> förhållandena. Vår samlade skogliga erfarenhet är</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=6"> 6 Året i korthet Verksamhetsåret 2014 i kort</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=7"> Året i korthet 7 Tillgångar Finansieri</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=8"> 8 Näringspolitik Politiskt super</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=9"> besked om att skogsbrandflyget ska finnas kvar. B</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=10"> 10 Vinstpolicy och mål Finansiell st</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=11"> Känslighetsanalys och v alutakursändringar 11</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=12"> 12 Skog och virke Nytt volymrek</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=13"> Levererad volym från medlemmar och leverantörer 2</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=14"> 14 Skog och virke upparbetningen av stormv</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=15"> Skog och virke 15 ”Krafthandling Skog</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=16"> 16 Norra Timber Norra Timber forts</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=17"> Norra Timber 17 En annan stor stra</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=18"> 18 Norra Timber som skett sedan den nya </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=19"> Norra Timber 19 Industriverksa</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=20"> 20 Norra Skogsbyrån En stark inle</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=21"> Norra Skogsbyrån 21 och redovisning. Andr</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=22"> 22 Medlemmar Nya värden för medlem</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=23"> Medlemmar Antal 2014</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=24"> 24 HR/Personal Norra leder jämnt E</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=25"> Total sjukfrånvaro i förhållande till den ordinar</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=26"> 26 IT Viktigt avstamp för vidare u</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=27"> IT 27 övriga kontors beroende av huvudkonto</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=28"> 28 Miljö Uppföljning och förbättri</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=29"> Miljöcertifieringar Hektar 2001–2014 (avser summa</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=30"> 30 Förvaltningsberättel se Förvaltn</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=31"> Fö rvaltningsberättelse 31 förädlingsverksa</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=32"> 32 Förvaltningsberättel se imp</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=33"> Fö rvaltningsberättelse 33 66 procent export</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=34"> 34 Förvaltningsberättelse Agnäs stolpfabrik:</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=35"> med den skillnaden att exportpriserna på sågat in</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=36"> Jan Jonsson, 59 Företagsledare och Tekn. Dr. från</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=37"> Resultaträkningar 201 4­01­01–2014­12­31 (tusenta</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=38"> 38 Balansräkningar, till gångar 2014­12­31 (tu</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=39"> Balansräkningar, eget kapital och sku lder 2014­1</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=40"> 40 Kassaflödesanalys (tus ental kronor) Kon</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=41"> Noter till resultat- o ch balansräkningar 41 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=42"> 42 Noter till resultat- och balansräkningar </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=43"> Noter 43 Not 1 Nettoomsättning per rörelse</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=44"> 44 Not 4 Avskrivningar och nedskrivning av mat</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=45"> Noter 45 Balansräkningen </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=46"> 46 Noter Not 10 Finansiella leasingavtal </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=47"> Not 16 Avsättning för pensioner och liknande förp</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=48"> Koncernen Moderföreningen 2014 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=49"> Till föreningsstämman i Norra Skogsägarna ek. för</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=50"> 50 Fem års sammandrag, koncernen Resultat</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=51"> 51</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=52"> 52 Ordförklaringar Anläggningstillgångar Vär</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=53"> Skogsbruksområden 53 Virkesområde Torneå oc</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=54"> 54 Skogsorganisation Huvudkontor Ume å Bes</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=55"> Skogsorganisation och industrier 55 Konto</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2014 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/f9e1d2fc?page=56"> B Porto betalt Bilaga medföljer Returer till: No</a>