If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Ergoterapeuten 02:12<br /> Se din nye nål<br /> Ergoterapeutforeningen har<br /> opdateret sin visuelle identitet<br /> og gjort den tidssvarende<br /> Midtersiderne<br /> Sig det med billeder<br /> Side 14<br /> Ledige hjælper hinanden i gang<br /> Side 18<br /> Journalinstrukser giver fagligt løft<br /> Projekt på Bispebjerg Hospital har gjort ergo-<br /> terapeuternes journalnotater lettere at gå til<br /> Side 34<br /> Veteraner<br /> med stress<br /> og traumer<br /> i bagagen<br /> Side 5<br /> Mississippi svingbar vask<br /> Nyhed -<br /> med højdeindstilling<br /> Har du svært ved at komme til vasken, så må vasken komme<br /> til dig! Det er filosofien bag ROPOX’ nye svingbare vask til æl-<br /> dre og handicappede. Mississippi vasken sætter nye standarder<br /> for brugervenlighed, hygiejne og pladsøkonomi. Samtidig giver<br /> den mulighed for at spare op til 1,5 m2 i baderummet – uden at gå<br /> på kompromis med komforten.<br /> Bes<a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=1"> Ergoterapeuten 02:12 Se din nye nål Er</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=2"> Mississippi svingbar vask Nyhed - med højdeindst</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=3"> 04 Leder 05 Rehabilitering af veteraner 06 M</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=4"> lEdEr Ergoterapi – i ve</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=5"> VEtEranEr rehabilitering af veteraner </a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=6"> VEtEranEr </a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=7"> Med stress og traumer i bagagen Modelfoto Sif M</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=8"> VEtEranEr håndtere sin nye</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=9"> GODT NYT TIL EN DÅRLIG RYG </a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=10"> VEtEranEr Ergoterapeuter re</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=11"> ergoterapeuten l februar 2012 l 11</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=12"> VEtEranEr Han har jo al</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=13"> tr r f r .f r r i li Mød os på </a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=14"> innoVation Fysioterapeut Henny Borup (tv) </a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=15"> skulle tænke visuelt og bruge forskellige vinkler</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=16"> innoVation Anne-Mette Poulsen vis</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=17"> Conny Rosenkilde, VIA University College, har ana</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=18"> 18 l ergoterapeuten l februar 2012 </a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=19"> nEtVærk for lEdigE ledige hjælper hinanden i </a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=20"> nEtVærk for lEdigE søger bredt og på Nye</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=21"> STUDIE FORSIKRING 2012 Med en Studieforsikring </a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=22"> 2012 MPAÅSTER UNI MASTERUDDANNELSER Masteruddan</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=23"> ErgotErapEutforEningEn har fåEt Et facElift </a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=24"> Ergoterapeutforeningen NØrre Voldgade 90 DK-1358 </a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=25"> Hverdagsrehabilitering ERGOTERAPEUTFORENINGEN ore</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=26"> Ergsotteyrarpki er hverdagen Ergoterapeuter s</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=27"> For gulve med stor trafik: køkkener, indgangsparti</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=28"> dEn aktiVE borgEr </a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=29"> iKKe et sparetricK Selv om det måske kan lette pr</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=30"> innoVation </a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=31"> geviNster på maNge froNter Projektet har ikke kos</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=32"> gadgEt velfærdsteknologi – muligheder og marked </a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=33"> Racerkører Casper Elgaard i vesten med infras</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=34"> kValitEtSudVikling Gitte Lund Jansen, Jeannette </a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=35"> Terapeuterne er løbende blevet undervist af proje</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=36"> kValitEtSudVikling – Man bruger ikke mi</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=37"> Valg til næstformandsposten i Etf Der er valg til</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=38"> bachElor arbEjdS- faStholdElSE Af Ida Petersen, M</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=39"> fremtidigt arbejdsområde for ergoterapeuter Ud fr</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=40"> MødEr/kurSEr generalforsamlinger regioN</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=41"> hele laNdet FNE AMPS Temaeftermiddag i FNE AMPS </a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=42"> MødEr/kurSEr FNE Børn og unge Årsmøde Tid: T</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=43"> Foreningen Krogerup Kurser Foreningen Kr</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=44"> MødEr/kurSEr For yderligere information se: </a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=45"> Etf’s fokusområde – for dig, der er myndighedsper</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=46"> kontakt Ergoterapeutforeningen Sekretaria</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=47"> bringing quAlity to liFE Ke</a> <a title="Ergoterapeuten februar 2012 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc0fd62a?page=48"> Wolturnus bæredygtige kØrestole Sorteret Magasin</a>