If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Rozwiązania<br /> wspomagające operatora<br /> Zaprojektowane przez Yale®<br /> System<br /> wykrywania przeszkód.<br /> System wykrywania przeszkód<br /> ostrzega operatora przed potencjalnym<br /> zagrożeniem występującym w pobliżu,<br /> bez względu na to, czy jest to przedmiot<br /> czy osoba.<br /> Wyposażony jest w czujniki ultradźwiękowe, dwa tylne i dwa po<br /> bokach, oraz w wyświetlacz dźwiękowo-graficzny zamontowany<br /> na prawym przednim słupku daszka ochronnego.<br /> Czujniki boczne aktywowane są tylko wtedy, gdy w zatrzymanej<br /> maszynie zostanie wybrana jazda w dowolnym kierunku.<br /> W przypadku wykrycia zagrożenia w obrębie monitorowanego<br /> obszaru, system uniemożliwi maszynie przemieszczenie się.<br /> • Wykorzystuje ultradźwięki do wykrywania przeszkód w trzech<br /> ustawionych wcześniej obszarach.<br /> • Ostrzega operatora za pośrednictwem sygnału dźwiękowego<br /> oraz graficznie wskazuje odległość.<br /> • M<a title="Operator Assist Systems Brochure - PL page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc378f6b?page=1"> Rozwiązania wspomagające operatora Zaprojektowane</a> <a title="Operator Assist Systems Brochure - PL page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc378f6b?page=2"> System wykrywania przeszkód. System wykrywania p</a> <a title="Operator Assist Systems Brochure - PL page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc378f6b?page=3"> Dwa czujniki cofania aktywowane są po wybraniu ja</a> <a title="Operator Assist Systems Brochure - PL page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc378f6b?page=4"> System antyprzeciążeniowy. Dzięki danym pochodz</a> <a title="Operator Assist Systems Brochure - PL page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc378f6b?page=5"> Światło ostrzegawcze dla pieszych. • Przednie </a> <a title="Operator Assist Systems Brochure - PL page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc378f6b?page=6"> Fotel z zawieszeniem pneumatycznym. Zadaniem fot</a> <a title="Operator Assist Systems Brochure - PL page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc378f6b?page=7"> System telematyczny Yale Vision. System monitori</a> <a title="Operator Assist Systems Brochure - PL page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc378f6b?page=8"> O marce Yale® Marka Yale jest wiodącym świat</a>