If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> seria<br /> MRE<br /> 1 000kg / 1 200kg / 1 400kg<br /> Wózek wysokiego składowania<br /> z pochylanym masztem<br /> · Technologia prądu przemiennego we wszystkich · Układ sterowania pojazdem - VCM<br /> silnikach – jazdy, podnoszenia i sterowania · Sieć złączy Dual CAN bus<br /> · Zmiana zakresu sterowania między 180° a 360°<br /> za pomocą jednego przycisku<br /> · Zespół mini dźwigni AccuTouch lub joystick<br /> z elementami sterującymi<br /> VDI 2198 - Specyfikacja ogólna MR10E, MR12E, MR14E<br /> Oznakowanie<br /> Masy<br /> Ogumienie/<br /> podwozie<br /> Wymiary podstawowe<br /> Osiągi<br /> Silnik elektryczny<br /> 1.1 Producent (skrót) Yale Yale Yale<br /> 1.2 Typoszereg MR10E MR12E<br /> 1.3 Napęd: elektryczny (bateria lub sieciowy), diesel, benzyna, gaz Elektryczny (bateria) Elektryczny (bateria) Elektryczny (bateria)<br /> 1.4 Obsługa: ręczna, prowadzenie, p<a title="MR10-14E Spec sheet page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc678d6b?page=1"> seria MRE 1 000kg / 1 200kg / 1 400kg Wózek wyso</a> <a title="MR10-14E Spec sheet page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc678d6b?page=2"> VDI 2198 - Specyfikacja ogólna MR10E, MR12E, MR14E</a> <a title="MR10-14E Spec sheet page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc678d6b?page=3"> Wymiary wózka Ast = Wa + R + a Ast = Wa + (l6 -</a> <a title="MR10-14E Spec sheet page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc678d6b?page=4"> MR10E, MR12E Wymiary wózka dla poszczególnych bat</a> <a title="MR10-14E Spec sheet page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc678d6b?page=5"> 5</a> <a title="MR10-14E Spec sheet page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc678d6b?page=6"> seria MRE Modele: MR10E, MR12E, MR14E Osłona gór</a> <a title="MR10-14E Spec sheet page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc678d6b?page=7"> opcjonalne dostępny jest nowej konstrukcji joysti</a> <a title="MR10-14E Spec sheet page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc678d6b?page=8"> seria MRE Modele : MR10E, MR12E, MR14E </a>