If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 10– 2013<br /> 93. årgang<br /> TOLKEN<br /> er viktig i<br /> rettskjeden<br /> ■ Tolken er viktig i rettsapparatet. Allikevel<br /> nedsetter regjeringen et nytt tolkeutvalg uten<br /> hverken advokater, dommere, tolker eller andre<br /> rettsaktØrer som bruker tolk hver dag. Advokat<br /> Åse Sigmond og tolken Nneka Okoye treffes ofte<br /> og vet hva utfordringene er. De blir ikke hØrt.<br /> SIDE 4–7<br /> Her er jusstwitterne 16 Politi fikk fØrsteprio 20<br /> Advokatjobb.no 28 Veksten flater ut 8<br /> Vi sØker advokater – advokatfullmektiger<br /> /)% -5+' + -' &&)',-)+- /)% -5+' <br /> ' +4-- +-#& % -#& <br /> # + - /& ( -,& ( /)% -5+' #(( (<br /> ,- # ( )',+ --, )+")& )!" +)!,2 -0 &#!<br /> %)'* - (, #(( ( + # ,+ ---+ (, %,$)( +,% --<br /> /!# -, &,% *,+ --! <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=2"> Vi sØker advokater – advokatfullmektiger /)%</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=3"> INNHOLD NR 10 – OKTOBER 2013 REDAKSJONEN AVS</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=4"> Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=5"> Advokat Åse Sigmond og tolken Nneka Okoye treffes</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=6"> ,, Det virker som om man har satt ned et utvalg a</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=7"> bleres undergrupper, hvor erfarne tol- kebrukere </a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=8"> Veksten ØKONOMIEN Tekst: Georg Mathi</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=9"> i hØst, også, men om det er et blaff eller om det</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=10"> ØKONOMIEN Men i beregningen som Advokatbladet ha</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=11"> en kolossal kØ av boligselgere som må vente på å </a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=12"> ,, I dag kan man kjØpe en antikvitet av et hu som</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=13"> Gir bort en SYKKEL I Hedmark kjØper kretsen en s</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=14"> Tretekniker i HØye Da familiebedriften gikk konku</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=15"> sterett Folkeuniversitetet Som familiefar med tre</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=16"> 140 jusstwitrere à 140 tegn. Advokatbladet har sa</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=17"> Gunnar Krogstad @gukrogs: Advokat og kommunepolit</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=18"> Elisabeth Eide @Elladoeslaw: Jusstudent med verv </a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=19"> Datatilsynet @Datatilsynet: Mest om personvern. D</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=20"> Statsrådsjobb bak kulissene Da Grete Faremo fikk</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=21"> investeringer i kompetansebygging og teknologi, s</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=22"> er Faremo mest stolt over å ha fått handl</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=23"> To år er gått siden Grete Faremo ble utnevnt til </a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=24"> Kjetil Østli har tilbrakt flere år blant menn som</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=25"> over dem skal avsies. Østli mØtte Hansen fØr Munc</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=26"> Kristian Foss i Gille Advokater har skapt debatt</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=27"> Neppe penger Fra Justisdepartementets side er det</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=28"> – en stillingsportal for hele bransjen I okto</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=29"> advokater, offentlige institusjoner er på jakt et</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=30"> bØker 30 Statsrett Statsrett kort forklart gir </a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=31"> Investeringsrådgiverens erstatnings- ansvar repre</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=32"> MELD DERE PÅ BANDKONKURRANSEN OG FÅ SVAR! NÅR: År</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=33"> JU§NYTT nr. 10/2013 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=34"> JU§NYTT nr. 10/2013 Fastsettelse av innlØsnin</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=35"> Ankeutvalget kom til at det foreligger fØrst ”end</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=36"> JU§NYTT nr. 10/2013 Straffenivået hevet ved lo</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=37"> NY STILLINGS- PORTAL! PrØv Advokatf</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=38"> De tenker lokalt, rekrutterer fra hjemfylket og v</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=39"> Hele staben hadde tilknytning til Sogn og Fjordan</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=40"> Prins Christian Fred Av Per Hagelien, hØyestere</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=41"> riks norske advokat Den 17. mai 1814 ble grunnlov</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=42"> mØtte sluttet seg til dette syn, og prinsen lot s</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=43"> nok også ham som sto bak prinsens bemerkninger. ”</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=44"> Innkreving av bidrag, svar på innlegg Svar på inn</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=45"> Lyst til å bli med i et lovutvalg? På hovedstyret</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=46"> 42 Likebehandling, TAKK! Steingrim Wolland har</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=47"> en slutt kan bli en begynnelse Mange har et Øns</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=48"> Kan klienter kapr ”God dag”, sa det muntert i tel</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=49"> es? ”Nei, du misforstår, vi har ingen avtal</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=50"> Retten til helse bak lås og slå Iapril 2005 henge</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=51"> Elden blir vara på Stortinget Advokatbladet har a</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=52"> Vår innsats for et godt fremtidig lovverk V </a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=53"> Inventura AS er det stØrste konsulentsels</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=54"> f </a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=55"> Advokatforeningens mentorordning Advokatforeninge</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=56"> Tegning: Nils Petter Smeby – Da vet du jo åssen </a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=57"> ening på lederjakt </a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=58"> Pris for arbeid mot vold i nære relasjoner For an</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=59"> Opplev domstolene fra innsiden: Rettens Dag Norge</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=60"> MEDLEMSNYTT Tillatelse til å være advokat ved HØ</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=61"> 100 advokater i SØrkedalslØpet Tekst og foto: I</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=62"> NYTT OM NAVN Advokat Hilde Solberg Øydne (bi</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=63"> Steenstrup på tur Den årlige fotballturen til Eng</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=64"> 90 Sinnsykelæge – jurist. </a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=65"> 50 ”Om å lure sakfØrere” </a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=66"> jus light Erstatningsrett for menn En mann i Kin</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=67"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet nr 10 2013 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/fc9ab6ee?page=68"> B Retur adr.: Den norske Advokatforening, Kr. A</a>