If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Indretning Risingskolen<br /> Risingskolen er en stor skole med 805<br /> elever beliggende i Odense. Skolen<br /> skulle have indrettet sine lokaler og<br /> havde et ønske om en bæredygtig<br /> løsning med fokus på design, kvalitet<br /> og æstetik, hvor skolens værdier og<br /> vartegn ’Klods Hans’ kom til udtryk i<br /> indretningen.<br /> Lekolars projektchef Kim Mikkel-<br /> sen har i samarbejde med arkitekt<br /> Hrund Winckler fra SKALA Arkitekter<br /> løst opgaven med klassiske møbler<br /> i afdæmpede farver og i former, der<br /> balancerer flot mellem det tidløse og<br /> nytænkende. Indretningen giver mu-<br /> lighed for varierende læringsmiljøer,<br /> som rummer den diversitet, som sko-<br /> len bærer præg af. Alle de nye møbler<br /> er miljøcertificerede med den interna-<br /> tionalt anerkendte ISO 14001-standard<br /> og lever dermed op til de verdensmål,<br /> som skolerne i Odense kommune har<br /> fokus på.<br /> I indretninge<a title="Risingskolen_Indretningscase page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd63aeeb?page=1"> Indretning Risingskolen</a> <a title="Risingskolen_Indretningscase page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd63aeeb?page=2"> Risingskolen er en stor skole med 805 elever beli</a> <a title="Risingskolen_Indretningscase page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd63aeeb?page=3"> lærerforberedelse </a> <a title="Risingskolen_Indretningscase page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd63aeeb?page=4"> lærerværelse</a> <a title="Risingskolen_Indretningscase page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd63aeeb?page=5"> plc</a> <a title="Risingskolen_Indretningscase page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd63aeeb?page=6"> Kunde Risingskolen Risingsvej 25, 5000 Odense Ca</a>